Tunnelin peruskorjaus

Merilinnoitus ja maailmanperintökohde Suomenlinna on suosittu käyntikohde mutta myös eläväinen kaupunginosa: noin 800 ihmisen koti ja vuodenajasta riippuen 400-500 ihmisen työpaikka. Suomenlinnaan kunnallistekniikka tulee linnoitukseen meren alitse manner-Helsingistä johtavaa tunnelia pitkin. Lisäksi tunnelia käytetään hälytysajoihin.

Tunneli on päässyt huonoon kuntoon, ja peruskorjaushanke on meneillään. Korjaamalla tunneli varmistetaan, että Suomenlinnassa asuvat ja työskentelevät ihmiset sekä maailmanperintökohteessa vierailevat noin miljoona vuotuista kävijää saavat jatkossakin kunnallistekniset palvelut. Lisäksi varmistetaan huoltohenkilökunnan turvallisuus, alennetaan tunnelin ylläpitokustannuksia sekä pidennetään tunnelin elinkaarta.

Hanke toteutetaan allianssimallilla, jossa projektiin osallistuvat osapuolet vastaavat yhdessä suunnittelusta, rakennuttamisesta ja toteutuksesta jakaen projektiin liittyvät riskit ja hyödyt. Allianssikumppaneiksi valittiin kesällä 2016 YIT ja Pöyry. Lue mediatiedote allianssin valinnasta. Korjaustyö aloitetaan maaliskuussa 2017. Sopimus toteutusvaiheesta allekirjoitettiin 1.3.2017. Lue mediatiedote aiheesta.

Noin 1,3 kilometriä pitkä tunneli on otettu käyttöön vuonna 1981, jolloin Suomenlinna liitettiin tunnelin kautta kaupungin kaukolämpö- ja viemäriverkkoon. Lisäksi vesi, viemäröinti, sähkö sekä tietoliikenne- ja TV-yhteydet siirrettiin kulkemaan saarille tätä kautta. Hälytysajoneuvoja varten tunneliin rakennettiin ajoramppi vuonna 1992.

kuvitus_suomenlinnan_tunneli2

Nykyisellään tunnelin vuotovedet aiheuttavat korroosiota teknisille järjestelmille, ja vuotovesien mukanaan tuoman radonin vuoksi huoltohenkilökunnan työaikaa tunnelissa joudutaan rajoittamaan merkittävästi. Ilmastointi ja valaistus kaipaavat korjaamista, ja on vaarana että tunnelin katosta putoaa kiviä.

Tunnelia hallinnoi myös Suomenlinnaa hallinnoiva Suomenlinnan hoitokunta, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtion virasto.

Katso tästä video, jossa kuljetaan tunnelin päästä päähän.

Käy myös peruskorjaushankkeen Facebook-sivulla, josta saat ajankohtaista tietoa hankkeesta.

Ota yhteyttä

Satu Niemelä
viestintäpäällikkö
puh. 0295 338 398
satu.niemela@suomenlinna.fi

Joonas Rinkinen
vuorovaikutuskoordinaattori
puh. 050 581 0737
sähköposti: joonas.rinkinen@yit.fi

Satu Tammilehto-Hänninen
projektipäällikkö
puh. 040 830 8097
sähköposti: satu.tammilehto@yit.fi