Ohjeet kuvausryhmille

Suomenlinnan maa- ja vesialue kuuluu valtiolle, ja sitä hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriön alainen Suomenlinnan hoitokunta. Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluvan linnoituksen ja sen herkän luonnon säilyttämiseksi rajoitukset ovat tiukemmat kuin kaupunkien yleisillä alueilla. Suomenlinnan hoitokunta suojelee kansallisen monumentin ja maailmanperintökohteen arvokkuutta.

Kuvaaminen Suomenlinnan ulkoalueilla on sallittua, mikäli se ei vaaranna asukkaiden tai vierailijoiden rauhaa eikä vahingoita luontoa tai linnoituksen rakenteita. Pihapiirin tai työmaa-alueen kuvaaminen julkaisemistarkoituksessa on yksityisyyden suojan turvaamiseksi kielletty.

Linnoituksen sisätilojen kuvaukseen luvan myöntää tilan omistaja tai vuokraaja, esim. ravintoloitsija. Kokous- ja juhlatiloissa kuvaus on sallittua tilan vuokraajalle. Lauttojen ja vesibussien osalta kuvauslupia kysytään liikennöitsijältä. (Lautan osalta kyselyt: Suomenlinnan liikenne. Vesibussien osalta kyselyt: JT-Line.)

Kuvauspaikasta sopiminen ja lisätiedot

Kuvausjärjestelyjen sopimiseksi hoitokuntaan tulee ottaa yhteyttä hyvissä ajoin ennen kuvauksia. Hoitokunta neuvoo maailmanperintöarvojen noudattamisessa, kuvauspaikkojen valinnassa ja kuvausaikataulujen sovittamisessa linnoitusalueen muuhun toimintaan (työmaat, ulkoaluetapahtumat, muut kuvaukset).

Ota yhteyttä täyttämällä tämä lomake.