Kuva Suurelta linnapihalta. Etualalla Augustin Ehrensvärdin monumentaalinen hauta.

Kävijälle

Säännöt ja ohjeet

Suomenlinna on Unescon maailmanperintökohde, jossa vierailee vuosittain noin miljoona matkailijaa. Linnoitus on myös 800 asukkaan kaupunginosa. Suomenlinnan maa- ja vesialue kuuluu valtiolle, ja sitä hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtion virasto Suomenlinnan hoitokunta. Lue Suomenlinnan hoitokunnan toiminnasta.

Suomenlinna on suojeltu lailla ja asetuksilla. Maailmanperintösopimuksen mukaan valtio on sitoutunut säilyttämään Suomenlinnan osana maailman yhteistä kulttuuriperintöä. Suomenlinnan järjestyssäännöissä on määräyksiä muinaismuistolaista, järjestyslaista ja luonnonsuojeluasetuksesta sekä määräyksiä, jotka Suomenlinnan hoitokunta on alueen hallinnasta vastaavana viranomaisena maanomistajan ominaisuudessa ollut oikeutettu ja velvollinen antamaan. Tutustu Suomenlinnan järjestyssääntöihin.

Suomenlinnassa ei voi järjestää tilaisuuksia tai tapahtumia tai pystyttää katoksia, rakenteita tai tehtävärasteja ilman maanomistajan lupaa. Suomenlinnan hoitokunnalla on erilliset ohjeet tapahtumajärjestäjille ja kuvausryhmille.