Kuva Suurelta linnapihalta. Etualalla Augustin Ehrensvärdin monumentaalinen hauta.

Kävijälle

Säännöt ja ohjeet

Suomenlinna on Unescon maailmanperintö­kohde, jossa vierailee vuosittain noin miljoona matkailijaa. Linnoitus on myös 800 asukkaan kaupunginosa. Suomenlinnan maa- ja vesialue kuuluu valtiolle, ja sitä hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtion virasto Suomenlinnan hoitokunta. Siirry hoitoukunnan verkkosivuille lukemaan lisää viraston toiminnastasta.

Suomenlinna on suojeltu lailla ja asetuksilla. Maailmanperintö­sopimuksen mukaan valtio on sitoutunut säilyttämään Suomenlinnan osana maailman yhteistä kulttuuriperintöä. Suomenlinnan järjestys­säännöissä on määräyksiä muinaismuistolaista, järjestyslaista ja luonnonsuojelu­asetuksesta sekä määräyksiä, jotka Suomenlinnan hoitokunta on alueen hallinnasta vastaavana viranomaisena maanomistajan ominaisuudessa ollut oikeutettu ja velvollinen antamaan. Tutustu Suomenlinnan järjestyssääntöihin.

Suomenlinnassa ei voi järjestää tilaisuuksia tai tapahtumia tai pystyttää katoksia, rakenteita tai tehtävärasteja ilman maanomistajan lupaa. Suomenlinnan hoitokunnalla on erilliset ohjeet tapahtuma­järjestäjille ja kuvausryhmille.