Suomenlinnan kirkko lautalta kuvattuna. Merisumu tuo kuvaan hyisen kylmän tunnelman.

Säännöt ja ohjeet

Suomenlinnan järjestyssäännöt

Turvallisuus

Kävijät liikkuvat Suomenlinnassa omalla vastuullaan. Suomenlinnassa on vaarallisia, pääosin aitaamattomia jyrkänteitä. Vilkas meriliikenne aiheuttaa paikoin vaarallisen korkeita aaltoja ja virtauksia rannoille. Vanhempia kehotetaan valvomaan lapsiaan.

Pääsy on kielletty rakennus­työmaille ja suljetuille alueille. Kaikki yleisön turvallisuutta uhkaava tai vapaata liikkumista rajoittava toiminta on kielletty. Asukkaiden ja saarella vierailevien rauhaa ei saa häiritä aiheuttamalla melua. Melua aiheuttava toiminta on kielletty kello 22-07.

Muinaismuistolaki suojelee Suomenlinnaa

Muinais­muistolaki suojelee Suomenlinnaa, joten kaivaminen linnoituksessa on kielletty. Rakennusten, linnoituslaitteiden ja tykkien vahingoittaminen ja töhriminen on kielletty. Mainosten ja opasteiden kiinnittäminen on kielletty.

Avotuli ja grillaaminen

Avotulen teko ja grillaaminen, myös kertakäyttögrillillä, on kielletty koko Suomenlinnan alueella. Avotulen teko ja grillaaminen on kielletty kaikkina vuodenaikoina, jotta vältytään tulipaloilta arvokkaassa maailmanperintö­kohteessa. Asukkailla on oikeus grillata piha-alueillaan ja vuokratuilla puutarha­palstoillaan.

Katusoitto ja kaupustelu

Katusoitto ja kaupustelu on kielletty ilman maanomistajan lupaa.

Päihdyttävät aineet

Päihdyttävien aineiden nauttiminen on kielletty järjestyslaissa yleisellä paikalla taajamassa ja julkisessa liikenteessä olevassa kulkuneuvossa. Yleisellä paikalla tarkoitetaan tietä, katua, jalkakäytävää, toria, puistoa, uimarantaa, urheilukenttää, vesialuetta, hautausmaata tai muuta vastaavaa aluetta, joka on yleisön käytettävissä, rakennusta, joukkoliikenteen kulkuneuvoa ja muuta vastaavaa paikkaa, kuten virastoa, toimistoa, liikenneasemaa, kauppakeskusta, liikehuoneistoa tai ravintolaa, joka on yleisön käytettävissä joko jonkin tilaisuuden aikana tai muutoin. Kielto ei liioin koske alkoholijuoman nauttimista puistossa tai muulla siihen verrattavalla yleisellä paikalla siten, että nauttiminen sekä siihen liittyvä oleskelu ja käyttäytyminen ei estä tai kohtuuttomasti vaikeuta muiden oikeutta käyttää paikkaa varsinaiseen tarkoitukseensa.

Leiriytyminen, katokset ja rakenteet

Leiriytyminen, katosten, telttojen tai muiden rakenteiden pystyttämien maastoon tai alueen rajaaminen omaan käyttöön on kielletty. Yöpyminen on mahdollista Hostel Suomenlinnassa tai Villa Silossa vuoden ympäri. Tutustu Hostel Suomenlinnaan. Tutustu Villa Siloon. Asuin­rakennusten pihoilla oleskelu ja leiriytyminen on kielletty.

Moottoriajoneuvot ja polkupyörät

Moottoriajo­neuvojen käyttö ja pysäköinti on rajoitettua. Suomenlinnaa kehitetään autottomana alueena. Suomenlinnan nopeusrajoitus on 20 km/t. Susisaaren ja Kustaanmiekan alueella on ainoastaan huoltoajo sallittua. Pyöräily on sallittu ainoastaan ajoteillä. Vallit ovat suojeltuja linnoitusrakenteita, joiden päällä pyöräily on ehdottomasti kielletty.

Veneily

Suomenlinnan vesialueella on 10 km/t nopeusrajoitus ja aaltojenaiheuttamis­kielto. Suomenlinnaan voi tulla omalla veneellä, mutta rantautua voi vain vierassatamaan. Muut laiturit ovat julkisen liikenteen, Puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen tai asukkaiden käytössä. Veneiden kiinnittäminen muualle Suomenlinnaan on kiellettyä vilkkaan meriliikenteen aiheuttaman aallokon vuoksi.

Eläimet ja kasvisto

Kotieläimet on pidettävä kytkettyinä ja poissa lasten leikkipaikoilta ja uimarannoilta. Eläimestä vastuussa olevan on kerättävä lemmikkinsä ulosteet. Lintuja, niiden pesiä ja villieläimiä ei saa häiritä tai vahingoittaa.

Suomenlinnan kasvillisuudessa on useita harvinaisia ja rauhoitettuja lajeja. Niitä ei saa poimia eikä vahingoittaa. Puiden ja pensaiden, kuten esim. syreenien oksia ei saa katkoa eikä kerätä. Kasviston suojelemiseksi suosittelemme liikkumista karttoihin merkityillä kulkureiteillä.

Sääntöjen valvonta ja seuraamukset

Nämä säännöt on toimitettu poliisille ja saarten viranomaisille sekä asukkaille. Yleisen järjestyksen noudattamista valvoo poliisi. Myös Suomenlinnan hoitokunta sekä sen valtuuttamat vartiointiyritykset valvovat sääntöjen noudattamista. Rikkomukset Suomenlinnan järjestys­sääntöä vastaan rangaistaan sen mukaan, mitä kussakin laissa tai asetuksessa, jonka piiriin rikkomus kuuluu, on siitä säädetty.