Kävijöitä Kustaanmiekan valleilla iltahämärässä.

Säännöt ja ohjeet

Ohjeet kuvausryhmille

Kuvausryhmät tarvitsevat aina kuvausluvan Suomenlinnassa kuvaamiseen. Suomenlinnan maa- ja vesialue kuuluu valtiolle, ja sitä hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriön alainen Suomenlinnan hoitokunta. Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluvan linnoituksen ja sen herkän luonnon säilyttämiseksi rajoitukset ovat tiukemmat kuin kaupunkien yleisillä alueilla. Suomenlinnan hoitokunta suojelee kansallisen monumentin ja maailmanperintökohteen arvokkuutta.

Kuvaaminen Suomenlinnan ulkoalueilla on sallittua, mikäli se ei vaaranna asukkaiden tai vierailijoiden rauhaa eikä vahingoita luontoa tai linnoituksen rakenteita. Pihapiirin tai työmaa-alueen kuvaaminen julkaisemistarkoituksessa on yksityisyyden suojan turvaamiseksi kielletty.

Linnoituksen sisätilojen kuvaukseen luvan myöntää tilan omistaja tai vuokraaja, esim. ravintoloitsija. Kokous- ja juhlatiloissa kuvaus on sallittua tilan vuokraajalle. Lauttojen ja vesibussien osalta kuvauslupia kysytään liikennöitsijältä.

Ilmakuvausta koskevat samat säännöt kuin muitakin kuvauksia ja lisäksi osassa Suomenlinnaa ilmakuvaus on kokonaan kielletty. Tutustu karttaan, johon on merkitty kielletyt ilmakuvausalueet (pdf).

Kuvausluvat ja lisätiedot

Hoitokuntaan tulee ottaa yhteyttä hyvissä ajoin ennen kuvauksia. Hoitokunta neuvoo maailmanperintöarvojen noudattamisessa, kuvauspaikkojen valinnassa ja kuvausaikataulujen sovittamisessa linnoitusalueen muuhun toimintaan (työmaat, ulkoaluetapahtumat, muut kuvaukset).

Kuvausluvan haltija sitoutuu sovittuun kuvausalueeseen sekä huoltoajolle ja pysäköinnille asetettuihin rajoituksiin, vastaa asianmukaisesta valvonnasta, yleisön kulun ohjauksesta ja kuvauksesta tiedottamisesta sovituilla kuvauspaikoilla.

Hae kuvauslupaa kuvauspaikkatiedustelulomakkeella tai ottamalla yhteyttä Suomenlinnan hoitokunnan tapahtumakoordinaattoriin paula.lappalainen@suomenlinna.fi / 0295 338 335. Siirry kuvauspaikkatiedustelulomakkeeseen.