Hoitokunta suojelee

Maailmanperintösopimus velvoittaa Suomen valtiota huolehtimaan Suomenlinnan säilymisestä mahdollisimman autenttisena. Suomenlinnan käyttösuunnitelman lähtökohtana on, että linnoituksen tarkoituksenmukainen käyttö takaa monumentin säilymisen jälkipolville.

Maailmanperintökohdetta restauroi, ylläpitää ja hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriön alainen Suomenlinnan hoitokunta.

Maailmanperintökohteen isäntänä hoitokunta kantaa vastuuta monumentin ja siihen liittyvien historiallisten ja rakennustaiteellisten arvojen säilyttämisestä myös tuleville sukupolville.

Hoitosuunnitelma ohjaa työtä

Suojelutyötä ohjaa Suomenlinnan hoitosuunnitelma, jonka Suomenlinnan hoitokunta on laatinut yhdessä sidosryhmiensä kanssa. Hoitosuunnitelmaan kuuluu erillinen toimenpideohjelma, jossa on määritetty suunnitelman konkreettiset toimenpiteet aikatauluineen.

Avaa hoitosuunnitelman pienempi (3.3 MB) tai isompi (10.8 MB) pdf-versio, ja tutustu myös toimenpideohjelmaan (0.14 MB).

Kestävän matkailun strategia ohjenuora kohteen toimijoille

Suomenlinnan hoitokunta maailmanperintökohteen isäntänä on yhdessä sidosryhmiensä kanssa laatinut kestävän matkailun strategian, jossa huomioidaan kohteen suojelu ja matkailun kehittäminen. Strategian tavoitteena on tehdä Suomenlinnasta kestävän matkailun mallikohde. Kestävän matkailun strategiaan kuuluu erillinen toimenpideohjelma, jossa on määritetty strategian konkreettiset toimenpiteet aikatauluineen.

Avaa Suomenlinnan kestävän matkailun strategian pienempi (1.9 MB) tai isompi (15 MB) pdf-versio.