Media

Ohjeet kuvausryhmille

Kuvausryhmät tarvitsevat aina kuvausluvan Suomenlinnassa kuvaamiseen. Suomenlinnan maa- ja vesialue kuuluu valtiolle, ja sitä hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriön alainen Suomenlinnan hoitokunta. Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluvan linnoituksen ja sen herkän luonnon säilyttämiseksi rajoitukset ovat tiukemmat kuin kaupunkien yleisillä alueilla. Suomenlinnan hoitokunta suojelee kansallisen monumentin ja maailmanperintökohteen arvokkuutta.

Kuvaaminen Suomenlinnan ulkoalueilla on sallittua, mikäli se ei vaaranna asukkaiden tai vierailijoiden rauhaa eikä vahingoita luontoa tai linnoituksen rakenteita. Pihapiirin tai työmaa-alueen kuvaaminen julkaisemistarkoituksessa on yksityisyyden suojan turvaamiseksi kielletty.

Linnoituksen sisätilojen kuvaukseen luvan myöntää tilan omistaja tai vuokraaja, esim. ravintoloitsija. Kokous- ja juhlatiloissa kuvaus on sallittua tilan vuokraajalle. Lauttojen ja vesibussien osalta kuvauslupia kysytään liikennöitsijältä. Lautan osalta kyselyt osoitetaan Suomenlinnan liikenteelle ja vesibussiliikenteestä puolestaan vastaa JT-Line.

Tutustu liikennöitsijöihin heidän sivuillaan:

Ilmakuvaus Suomenlinnassa

Ilmakuvausta koskevat samat ohjeet kuin muitakin kuvauksia ja lisäksi ennen ilmakuvausta tulee tutustua Droneinfon verkkosivujen ohjeisiin. Siirry Droneinfon sivuille tästä.

Osassa Suomenlinnaa ilmakuvaus on kielletty lakisääteisistä syistä. Kielletyt ilmakuvausalueet on merkitty karttaan. Avaa pdf-kartta tästä.

Asukkaiden ja muiden kävijöiden kotirauhaa tulee kunnoittaa dronella kuvatessa. Yli 150m lennätys on sallittua vain erityisluvalla.

Kuvauspaikasta sopiminen ja lisätiedot

Kuvausjärjestelyjen sopimiseksi hoitokuntaan tulee ottaa yhteyttä hyvissä ajoin ennen kuvauksia. Hoitokunta neuvoo maailmanperintöarvojen noudattamisessa, kuvauspaikkojen valinnassa ja kuvausaikataulujen sovittamisessa linnoitusalueen muuhun toimintaan (työmaat, ulkoaluetapahtumat, muut kuvaukset).

Kuvausluvan haltija sitoutuu sovittuun kuvausalueeseen sekä huoltoajolle ja pysäköinnille asetettuihin rajoituksiin, vastaa asianmukaisesta valvonnasta, yleisön kulun ohjauksesta ja kuvauksesta tiedottamisesta sovituilla kuvauspaikoilla.

Ota yhteyttä täyttämällä tämä lomake.