Huoltorannan yleissuunnitelma

Huoltoranta on Suomenlinnan logistiikkakeskus, joka on oleellinen osa kuljetuksia, varastointia ja jätehuoltoa Suomenlinnassa. Huoltoranta jakautuu kahteen aluekokonaisuuteen: liikennealueeseen sekä maankäsittely- ja varastointialueeseen.

Liikennealueella on paljon risteävää kevyttä ja ajoneuvoliikennettä, ja alueen liikenneturvallisuus kaipaa pikaista kohennusta. Pilaantuneiden maiden ja muun maa- ja kiviaineksen käsittely vaatii asianmukaiset käsittelyalueet. Huoltorannan kunnostuksen yhteydessä korjataan myös huoltorantaan johtava väylä, joka on erittäin huonokuntoinen. Huoltorannan liikennealueeseen liittyy sekä HKR:n että HKL:n vastuualueita.

Parannustavoitteiden saavuttamiseksi alueelle on laadittu yleissuunnitelmaluonnos. Huoltorannan yleissuunnitelmaluonnosta on mahdollista kommentoida viimeistään 30.6. Kommentit toimitetaan osoitteeseen kirjaamo@suomenlinna.fi. Saatujen kommenttien ja lausuntojen pohjalta suunnittelua jatketaan syksyllä 2016 toteutussuunnittelulla. Rakennustyöt pyritään aloittamaan vuonna 2017.

Lisätietoja asiasta tarjoaa Suomenlinnan hoitokunnan maisema-arkkitehti Pia Kurki, puh. 0295 338 364, pia.kurki@suomenlinna.fi.

Katso huoltorannan asemapiirros.

Havainnekuva_3 Havainnekuva_1

Suomenlinnan hoitokunta pitää linnoituksen kunnossa

Valtion virasto Suomenlinnan hoitokunta restauroi, ylläpitää, esittelee ja hallinnoi Suomenlinnan merilinnoitusta.

Lue lisää hoitokunnasta

Merilinnoitus on maailmanperintökohde

Suomenlinna liitettiin vuonna 1991 Unescon maailmanperintöluetteloon ainutlaatuisena sotilasarkkitehtuurin muistomerkkinä. Mitä maailmanperintö on?

Lue maailmanperinnöstä