Tunnelin peruskorjaus

Merilinnoitus ja maailmanperintökohde Suomenlinna on suosittu käyntikohde mutta myös eläväinen kaupunginosa: noin 800 ihmisen koti ja vuodenajasta riippuen 400 – 500 ihmisen työpaikka. Suomenlinnaan kunnallistekniikka tulee linnoitukseen meren alitse manner-Helsingistä johtavaa tunnelia pitkin. Lisäksi tunnelia käytetään hälytysajoihin.

Tunneli on päässyt huonoon kuntoon, ja peruskorjaushanke on meneillään. Korjaamalla tunneli varmistetaan, että Suomenlinnassa asuvat ja työskentelevät ihmiset sekä maailmanperintökohteessa vierailevat noin miljoona vuotuista kävijää saavat jatkossakin kunnallistekniset palvelut. Lisäksi varmistetaan huoltohenkilökunnan turvallisuus, alennetaan tunnelin ylläpitokustannuksia sekä pidennetään tunnelin elinkaarta.

Hanke toteutetaan allianssimallilla, jossa projektiin osallistuvat osapuolet vastaavat yhdessä suunnittelusta, rakennuttamisesta ja toteutuksesta jakaen projektiin liittyvät riskit ja hyödyt. Allianssikumppaneiksi valittiin kesällä 2016 YIT ja Pöyry. Korjaustyö aloitettiin maaliskuussa 2017. Sopimus toteutusvaiheesta allekirjoitettiin 1.3.2017. Tunneli suljettiin korjaustöitä varten 18.4.2017.

Lue tiedotteet:

2.8.2017
Suomenlinnan tunnelin injektointityöt on saatu onnistuneesti päätökseen

20.6.2017
Tunnelissa työskennellään ympäri vuorokauden

20.6.2017
Yhteystietojen keräys tekstiviestihälytysjärjestelmään

01.03.2017
Suomenlinnan tunnelin korjaaminen alkaa

11.04.2017
Suomenlinnan tunneli suljetaan 18.4.2017 alkaen

29.06.2016
Suomenlinnan tunnelin korjaajiksi valittiin YIT ja Pöyry

Noin 1,3 kilometriä pitkä tunneli on otettu käyttöön vuonna 1981, jolloin Suomenlinna liitettiin tunnelin kautta kaupungin kaukolämpö- ja viemäriverkkoon. Lisäksi vesi, viemäröinti, sähkö sekä tietoliikenne- ja TV-yhteydet siirrettiin kulkemaan saarille tätä kautta. Hälytysajoneuvoja varten tunneliin rakennettiin ajoramppi vuonna 1992.

kuvitus_suomenlinnan_tunneli2

Nykyisellään tunnelin vuotovedet aiheuttavat korroosiota teknisille järjestelmille, ja vuotovesien mukanaan tuoman radonin vuoksi huoltohenkilökunnan työaikaa tunnelissa joudutaan rajoittamaan merkittävästi. Ilmastointi ja valaistus kaipaavat korjaamista, ja on vaarana että tunnelin katosta putoaa kiviä.

Tunnelia hallinnoi myös Suomenlinnaa hallinnoiva Suomenlinnan hoitokunta, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtion virasto.
Katso tästä video, jossa kuljetaan tunnelin päästä päähän.

Peruskorjaushankkeen Facebook-sivuilta löydät ajankohtaista tietoa hankkeesta.
Käy tutustumassa myös Suomenlinnan tunnelihankkeen rakentamisen aikaiseen sivustoon.

Ota yhteyttä

Satu Niemelä
viestintäpäällikkö
puh. 0295 338 398
satu.niemela@suomenlinna.fi

Joonas Rinkinen
vuorovaikutuskoordinaattori
puh. 050 581 0737
sähköposti: joonas.rinkinen@yit.fi

Satu Tammilehto-Hänninen
projektipäällikkö
puh. 040 830 8097
sähköposti: satu.tammilehto@yit.fi