Vallityömaat

1.12.2017

Vallien korjaustyö jatkuu alkukeväällä

Kustaanmiekalla on käynnissä perusteellinen vallien korjaustyö ja kahden sortuneen muurin kunnostus. Kustaanmiekan vallityömaa on kesken ja työtä päästään jatkamaan talven jälkeen alkukeväällä. Aikataulullisesti vallien päällinen saadaan avattua yleisölle aikaisintaan vuoden 2018 kesän loppupuolella.

Tällä hetkellä patterien 1 ja 2 vallipolku on rakennettu uudestaan ja vaarallinen rantamuuri on korjattu. Vesialtaalla sortuneen muurin korjaus sekä hiekkavallin kunnostus jatkuvat.

Alueella on hiekkakerrokseen upotettujen kulmaterästen ja kuminauhan avulla toteutettu kulunohjaus, joka ohjaa valleja säästävälle kulkureitille. Nämä mahdollisimman vähän maisemassa näkyvät aidat on tarkoitettu pysyviksi. Tällä hetkellä kulku on sallittu ainoastaan patteri 1:n päälle olevalle näköalapaikalle. Vallien korjaustyön valmistuttua Kustaanmiekan vallipolulla kuljetaan merkittyä reittiä pitkin.

Vallit ovat kuluneet muun muassa askelten synnyttämän eroosion vuoksi. Alueella on lisäksi myyrien aiheuttamia koloja, joihin jalka uppoaa. Vallivyöhykkeellä on vaarallisia paikkoja, joista osaa on vaikea havaita maastossa kulkiessa. Kustaanmiekan rantavarustus on myös toistaiseksi suljettu yleisöltä turvallisuussyistä.

Kiitos, että noudatat ohjeita ja autat suojelemaan Kustaanmiekan valleja ja arvokasta kasvillisuutta eroosiolta.

Lisätietoja vallien korjaustyöstä:

Projektinvetäjä Tuija Lind
Puhelin 0295 338 337