Vallityömaat

Kustaanmiekan valleja peruskorjataan

Maapeitteiset vallit ovat tärkeä ja näkyvä osa Kustaanmiekan linnoitusmaisemaa. Kustaanmiekalla on käynnissä perusteellinen vallien korjaustyö ja kahden sortuneen muurin kunnostus. Turvallisuussyistä pyydämme Kustaanmiekalla liikkuvia kulkemaan vain merkityillä poluilla ja pysymään poissa aidatuilta alueilta.

Vallit ovat kuluneet muun muassa askelten synnyttämän kulutuksen vuoksi. Sääolojen rikkoma maanpinta päästää vallien hiekkakerroksiin vettä, joka vahingoittaa vallien rakenteita. Alueella on lisäksi eroosion ja myyrien aiheuttamia vaurioita.

Vaurioituneiden rakenteiden peruskorjauksen vuoksi vallivyöhykkeen päällä kulkeva vallipolku on osittain suljettu. Alueella on vaarallisia paikkoja, joista osaa on vaikea havaita maastossa kulkiessa. Aidatuille alueille on tästä syystä pääsy kielletty. Aidattavan vallipolun kunnostus valmistunee kesällä 2017. Kahden muurisortuman korjaustyö vallikunnostuksineen jatkuu vielä vuonna 2018.

Kiitos, että noudatat ohjeita ja autat säilyttämään maailmanperintöä!