Suomenlinnan merilinnoitus on Unescon maailmanperintölistalla ja maan suosituimpia matkailukohteita. Linnoituksessa vierailee vuosittain yli 1 000 000 kävijää.

Suomenlinna on myös 800 asukkaan ympärivuotinen koti ja yksi Helsingin kaupunginosista. Kävijöiden ja asukkaiden lisäksi Suomenlinnan toimijat palvelevat myös 400:aa ympärivuotista ja kesäisin 500:aa työntekijää.

Suomenlinna liiketoimintaympäristönä

Maailmanperintösopimuksen tavoitteena on eri kansakuntien ainutlaatuisen perinnön arvostuksen lisääminen ja sitä koskevan tiedon levittäminen. Tätä nykyä Suomenlinnassa on kolmisenkymmentä eri toimijaa: ravintoloita, kahviloita, museoita, gallerioita. Nämä maailmanperintökohteen yrittäjät palvelevat kulttuurista sekä korkealuokkaisista tuotteista ja palveluista kiinnostunutta kävijäkuntaa maailmanperintökohteen arvoihin sitoutuen.

Yrittäjät ovat tärkeä osa Suomenlinnan kehittämistä; merilinnoitusta kehitetään sekä kansainvälisesti arvostettuna käyntikohteena että elinvoimaisena kaupunginosana. Lue lisää aiheesta Suomenlinnan hoitosuunnitelmasta.

Erityisessä ympäristössä erityiset suuntaviivat ohjaavat toimintaa: Muutosten tekeminen suojelluissa rakennuksissa vaatii huolellista harkintaa, ja antikvaariset näkökulmat otetaan aina huomioonUlkomainontaa säädellään toimijaopastesuunnitelmalla. Suomenlinnassa ainoastaan huoltoliikenne on sallittua, ja tiloja vuokratessa pyritään huomioimaan autoliikenteen minimoiminen. Maailmanperintökohteen toimijat sitoutuvat myös edistämään kestävää matkailua. Sen pääpiirteet on kuvattu hoitokunnan laatimassa kestävän matkailun strategiassa.

Lisätietoja Suomenlinnasta liiketoimintaympäristönä ja alueen liiketiloista antaa Suomenlinnan hoitokunnan kehittämispäällikkö Petteri Takkula, petteri.takkula@suomenlinna.fi tai 0295 338 387.

Asiakasvirrat ja verkostot

Suomenlinnassa vierailee vuosittain yli 900 000 kävijää. Heistä kaksi kolmesta tulee ulkomailta. Noin 60 prosenttia kaikista kävijöistä on kulttuurimatkailijoita, jotka tulevat tutustumaan merilinnoituksen historiaan, vierailemaan museoissa, gallerioissa ja teatterissa tai osallistumaan Suomenlinnassa järjestettyihin tapahtumiin.

Suomenlinnan hoitokunta pyrkii aktiivisesti lisäämään loka-huhtikuun välisen ajan – mutta ei kesän – kävijämäärää. Maailmanperintökohteessa liiketoiminta kannattaa perustaa korkealuokkaisten tuotteiden ja palveluiden varaan ja pyrkiä lisäämään asiakkaiden linnoituksen palveluntarjoajille jättämän rahan määrää mieluummin kuin laskea edelleen lisääntyvän asiakasvirran varaan. Suomenlinna on Helsingin merkittävin kulttuurimatkailukohde, jossa käyvät ihmiset jättävät vuodessa pääkaupunkiseudulle 40 miljoonaa euroa.

Suomenlinnan asukkaat ovat aktiivisia, ja heillä on monenlaisia paikallisia yhdistyksiä. Kylämäisessä Suomenlinnassa on runsaasti lapsiperheitä. Koska Suomenlinnaa kehitetään sekä käyntikohteena että asuinalueena, yrittäjän kannattaa miettiä mitä oma tuote tai palvelu tarjoaa myös paikallisyhteisölle.

Ympäri vuoden Suomenlinnassa työskentelee noin 400 työntekijää ja kesäkaudella määrä nousee sadalla. Suomenlinnassa työllistävät mm. Merisotakoulu, Suomenlinnan hoitokunta, Ehrensvärd-seura, Kulturkontakt Nord, Viaporin Telakka ry, Helsinki International Artist Residency Programme ja Suomenlinnan vankila. Linnoituksen muihin toimijoihin tutustuminen kannattaa, sillä yhteistyö on vireätä.

Suomenlinnassa toimii noin 30 matkailuyrittäjää, joiden tuottaman palveluketjun kautta syntyy kävijän Suomenlinna-kokemus. Kokonaisuuden merkitys korostuu matkailukohteessa, jossa on suuri määrä toimijoita. Suomenlinnan hoitokunta koordinoi matkailutoimintaa ja sen kehittämistä pitkäjänteisesti. Hoitokunta vastaa Suomenlinnan markkinointiviestinnästä kokonaisuutena ja esittelee matkailutoimijoiden palveluita mm. nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter, Instagram) ja esitteissä. Matkailuyrittäjät vastaavat omien palveluidensa kehittämisestä, myynnistä ja markkinoinnista, ja Suomenlinnan hoitokunta tekee heidän kanssaan tiivistä yhteistyötä.

kuvitus_chapmanrajattu

Saavutettavuus

Helsingin seutuliikenteen henkilö- ja huoltolautta yhdistävät merilinnoituksen mantereeseen luotettavasti joka päivä ympäri vuoden. Touko-syyskuussa yksityisen liikennöitsijän vesibussiliikenne parantaa saavutettavuutta. Lue kulkuyhteyksistä tarkemmin.

Kävijäpalvelut on sijoitettu pääasiassa pääreitin eli ns. sinisen reitin varrelle. Pääreittiä myötäilee hieman helppokulkuisempi pyörätuolireitti. Lue lisää saavutettavuudesta ja liikkumisesta Suomenlinnassa.

kuvitus_tienviittamuurirajattu