Virasto ja yksiköt

Suomenlinnan hoitokunnan toimisto ja kirjaamo

Virasto on avoinna arkisin ma-pe kello 8.00–16.00. Yhteyttä voit ottaa sähköpostitse (kirjaamo@suomenlinna.fi) tai puhelimitse 0295 338 300 (vaihde). Seuraa hoitokunnan ajankohtaisia asioita Facebook-sivullamme.

Viraston toimisto sijaitsee Suomenlinnassa Iso Mustasaarella osoitteessa C 40.

Kirjaamo käsittelee kaiken Suomenlinnan hoitokunnalle saapuvan virallisen postin. Toimitathan viralliset postilähetykset kirjaamoon alla olevalla osoitteella.

Suomenlinnan hoitokunta/kirjaamo
Suomenlinna C 40
00190 Suomenlinna

Viraston y-tunnus on 0245880-8.

Laskutusohje

Laskut lähetetään hoitokunnalle verkkolaskuna. Katso ohjeesta laskutusosoite ja muut tiedot (pdf).

Viraston johto

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@suomenlinna.fi.

johtaja
Suomenlinnan hoitokunnan johtaja Ulla Räihä, yhteydenotot johdon koordinaattorin Tarja Jylhän kautta, puh. 0295 338 324

hallinto- ja lakipalvelut
hallintojohtajan sijaisena johtaja Ulla Räihä, yhteydenotot johdon koordinaattorin Tarja Jylhän kautta, puh. 0295 338 324

maailmanperintöpalvelut
kehittämispäällikkö Petteri Takkula, puh. 0295 338 387

restaurointipalvelut
restaurointipäällikkö Miia Perkkiö, puh. 0295 338 302

kunnossapitopalvelut
kunnossapitopäällikkö Petri Lyytikäinen, puh. 0295 338 435

Yksiköiden työntekijät

Klikkaa haluamasi yksikön yhteystiedot auki yksikön nimen kohdalta.

Hallinto- ja lakipalvelut

Johdon koordinaattori Tarja Jylhä
0295 338 324

 • Johtaja Ulla Räihän sihteerin tehtävät
 • Johtoryhmän kokoukset
 • Sisäinen viestintä
 • Johtokunnan sihteeri

Henkilöstöasiantuntija Tuula Saarinen
0295 338 358

 • henkilöstöasiat, työterveys- ja työtapaturma-asiat
 • palkat

Viestintäpäällikkö Laura Klefbohm
0295 338 391

 • Viraston sisäinen ja ulkoinen viestintä
 • Viestinnän kehittäminen ja johtaminen
 • Mediaviestintä

Henkilöstöasiantuntija Marianne Tokola
0295 338 350

 • rekrytointi, työkierto
 • henkilöstöhallinnon viestintä
 • työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen
 • työyhteisösovittelu
 • matkahallinta

Isännöitsijä Kari Koskela
0295 338 303

 • isännöintipalvelut (mm. vuokraustoiminta ja toimitilahallinta)
 • kiinteistö- ja asukasturvallisuus, kriisisuunnittelu
 • sähkö, vesi, kaukolämpö

Kiinteistösihteeri Terhi Riihimäki
0295 338 366

 • asuntojen ja toimitilojen vuokraustoiminta
 • asukasviestintä

Taloussuunnittelija Christer Sundqvist
0295 338 444

 • Taloushallinto
 • Sisäinen laskenta
 • Talousarvion toteuttamisen yleisvalvonta

Varastomestari Matti Vaittinen
0295 338 369

 • varastojen ylläpito ja kehittäminen
 • hankintojen koordinointi

Tietohallintoasiantuntija Markus Wahlroos
0295 338 376

 • kokous- ja juhlatilojen esitystekniikka
 • ICT-hankinnat
 • tietohallinnon palvelut
 • digitaalinen turvallisuus ja tietosuoja

Tietopalvelusuunnittelija Minna Hanhivaara
0295 338 311

 • arkisto- ja tietopalvelu
 • asiakirjahallinta- ja kirjaamotehtävät
 • Dynastyn pääkäyttäjä
 • Green Office -yhteyshenkilö

Projektipäällikkö / hankinta-asiantuntija Miikka Keränen
0295 338 352

 • valtion hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelma (Handi-ohjelma)
 • sähköisen kilpailuttamisjärjestelmän käyttöönotto (Hanki-palvelu)
 • hankintojen kehittäminen
Kunnossapitopalvelut

Kunnossapitopäällikkö Petri Lyytikäinen
0295 338 435

 • yksikön johto
 • kiinteistöjen kunnossapidon työnjohto
 • sidosryhmäyhteistyö

Työnjohtaja, ympäristönhoito Vesa Tuisku
0295 338 389

 • maisemanhoito ja -kunnostus
 • infrastruktuurin ylläpito
 • ympäristönhoidon esimiestyö

Työnjohtaja Kirsti Masalin
0295 338 341

 • maiseman puhtaanapito
 • jätehuolto ja kuljetukset
 • siivouksen koordinointi ja laadunvalvonta

Kiinteistötyönohjaaja Niko Geselle
0295 338 386

 • kiinteistöjen huolto
 • ylläpitojärjestelmä Granlund Manager

Työnjohtaja Kari Takala
0295 338 365

 • työnjohtajan tehtävät
 • urakoitsijoiden valvonta

Tekninen isännöitsijä Oskari Reipas
0295 338 354

 • sähkötöiden koordinointi ja ohjaus
 • ylläpitojärjestelmä Granlund Manager
 • työnjohtajan tehtävät

Kehittämiskoordinaattori Jenni Sundberg
0295 338 383

 • työsuojelupäällikkö
 • Granlund Managerin kehittäminen
 • sisäilmaston hallinta
Maailmanperintöpalvelut

Kehittämispäällikkö Petteri Takkula
0295 338 387

 • yksikön johto
 • maailmanperintötoiminnan kehittämishankkeet
 • maailmanperintökohdeyhteistyö

Matkailuasiantuntija Milla Öystilä
0295 338 372

 • matkailun kehittäminen
 • verkostoyhteistyö
 • oppilaitosyhteistyö

Markkinointiviestintäsuunnittelija Veera Törrönen
0295 338 353

 • kävijöille suunnattu viestintä ja markkinointi
 • verkkosivut, sosiaalinen media

Tapahtumakoordinaattori Paula Lappalainen
0295 338 335

 • Suomenlinnan tapahtumien koordinointi
 • Media- ja matkanjärjestäjävierailut, kuvausryhmät
 • Ulkoalueluvat

Vastaava matkailuneuvoja Veera Nikkanen
0295 338 359

 • matkailuneuvonta
 • tiedon ja materiaalin jakaminen
 • ajankohtaisviestintä

Vastaava myyntineuvottelija Kaisa Koskinen
0295 338 347

 • kokous- ja juhlatilojen myynti
 • kokous- ja juhlatilojen markkinointi

Myyntineuvottelija Tiina Virolainen
0295 338 370

 • kokous- ja juhlatilojen myynti
 • tilavarausten hallinnointi ja laskutus
Restaurointipalvelut

Restaurointipäällikkö Miia Perkkiö
0295 338 302

 • rakennuttamisen koordinointi perusparannus- ja täydennysrakentamishankkeissa sekä vuosikorjauksissa
 • konsulttitoimeksiantojen ja urakalla toteutettavien hankkeiden kilpailuttaminen

Rakennuttajapäällikkö Anu Ahoniemi
0295 338 304

 • hoito- ja käyttösuunnitelma
 • rakennus- ja kiinteistötiedon digitalisointi
 • rakennuttamisen puitesopimukset

Yliarkkitehti Tuija Lind
0295 338 337

 • Suomenlinnan maailmanperintökohteen kokonaisvaltainen ympäristösuunnittelu
 • muurien ja muiden linnoituslaitteiden kunnostustöiden rakennuttaminen
 • maan- ja vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä huolehtiminen
 • maisemanhoitotöiden koordinointi

Rakennuttaja-arkkitehti Tiina Koskenniemi
0295 338 330

 • rakennuttaminen, erityisesti Lonnan ja vankilan alueen hankkeet
 • suunnittelun ohjaus
 • hankkeiden valvonta

Rakennuttaja-arkkitehti  Petri Mikonsaari
0295 338 342

 • rakennuttaminen, erityisesti kosteusvauriokorjaukset
 • suunnittelun ohjaus
 • hankkeiden valvonta

Rakennuttaja Pekka Vuorela
0295 338 345

 • rakennuttaminen, erityisesti kosteusvauriokorjaukset
 • hankkeiden valvonta

Talotekniikan rakennuttaja Heikki Kuivaniemi
0295 338 331

 • talotekniikan hankkeiden rakennuttaminen
 • LVI- ja sähköasentajien esimies

Rakennusmestari Heikki Malinen
0295 338 367

 • rakennusmestarin tehtävät, erityisesti Lonnan ja muiden pääasiassa urakoitsijavoimin tehtävät työt
 • urakoitsijoiden valvonta

Maisema-asiantuntija Iina Johansson
0295 338 322

 • ympäristön ylläpitotöiden hoitoperiaatteet
 • maisematöiden koordinointi

Rakennuskonservaattori Santina Ambrosini
0295 338 432

Rakennuttaja-arkkitehti Pia Kurki
0295 338 364