Viraston yksiköiden yhteystiedot

Tältä sivulta löydät viraston yksiköiden työntekijöiden yhteystietoja. Viraston yleiset yhteystiedot näet täältä.

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@suomenlinna.fi.

kuvitus_hoitokunnan_henkilosto

Hallinto- ja lakipalvelut

Johdon koordinaattori Tarja Jylhä

0295 338 324

 • Johtaja Ulla Räihän sihteerin tehtävät
 • Johtoryhmän kokoukset
 • Sisäinen viestintä
 • Johtokunnan sihteeri

Henkilöstöasiantuntija Tuula Saarinen
0295 338 358

 • henkilöstöasiat, työterveys- ja työtapaturma-asiat
 • palkat

Viestintäpäällikkö Laura Klefbohm
0295 338 391

 • Viraston sisäinen ja ulkoinen viestintä
 • Viestinnän kehittäminen ja johtaminen
 • Mediaviestintä

Henkilöstöasiantuntija Marianne Tokola

0295 338 350

 • rekrytointi, työkierto
 • henkilöstöhallinnon viestintä
 • työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen
 • työyhteisösovittelu
 • matkahallinta

Isännöitsijä Kari Koskela
0295 338 303

 • isännöintipalvelut (mm. vuokraustoiminta ja toimitilahallinta)
 • kiinteistö- ja asukasturvallisuus, kriisisuunnittelu
 • sähkö, vesi, kaukolämpö

Kiinteistösihteeri Terhi Riihimäki
0295 338 366

 • asuntojen ja toimitilojen vuokraustoiminta
 • asukasviestintä

Varastomestari Matti Vaittinen
0295 338 369

 • varastojen ylläpito ja kehittäminen
 • hankintojen koordinointi

Tietohallintoasiantuntija Ilpo Litmanen
0295 338 376

 • kokous- ja juhlatilojen esitystekniikka
 • ICT-hankinnat
 • tietohallinnon palvelut
 • digitaalinen turvallisuus ja tietosuoja

Tietopalvelusuunnittelija Minna Hanhivaara
0295 338 311

 • arkisto- ja tietopalvelu
 • asiakirjahallinta- ja kirjaamotehtävät
 • Dynastyn pääkäyttäjä
 • Green Office -yhteyshenkilö

Projektipäällikkö / hankinta-asiantuntija Miikka Keränen
0295 338 352

 • valtion hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelma (Handi-ohjelma)
 • sähköisen kilpailuttamisjärjestelmän käyttöönotto (Hanki-palvelu)
 • hankintojen kehittäminen
Maailmanperintöpalvelut

Kehittämispäällikkö Petteri Takkula
0295 338 387

 • yksikön johto
 • maailmanperintötoiminnan kehittämishankkeet
 • maailmanperintökohdeyhteistyö

Matkailuasiantuntija Milla Öystilä
0295 338 372

 • matkailun kehittäminen
 • verkostoyhteistyö
 • oppilaitosyhteistyö

Markkinointiviestintäsuunnittelija Veera Törrönen
0295 338 353

 • kävijöille suunnattu viestintä ja markkinointi
 • verkkosivut, sosiaalinen media

Tapahtumakoordinaattori Paula Lappalainen
0295 338 335

 • Suomenlinnan tapahtumien koordinointi
 • Media- ja matkanjärjestäjävierailut, kuvausryhmät
 • Ulkoalueluvat

Vastaava matkailuneuvoja Eeva Tulenheimo
0295 338 349

 • matkailuneuvonta
 • tiedon ja materiaalin jakaminen
 • ajankohtaisviestintä

Vastaava myyntineuvottelija Kaisa Koskinen
0295 338 347

 • kokous- ja juhlatilojen myynti
 • kokous- ja juhlatilojen markkinointi

Myyntineuvottelija Tiina Virolainen
0295 338 370

 • kokous- ja juhlatilojen myynti
 • tilavarausten hallinnointi ja laskutus

Projektikoordinaattori Veera Nikkanen
0295 338 359

 • Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelmatyön koordinointi ja viestintä
Restaurointipalvelut

Restaurointipäällikkö Miia Perkkiö
0295 338 302

 • rakennuttamisen koordinointi perusparannus- ja täydennysrakentamishankkeissa sekä vuosikorjauksissa
 • konsulttitoimeksiantojen ja urakalla toteutettavien hankkeiden kilpailuttaminen

Rakennuttajapäällikkö Anu Ahoniemi
0295 338 304

 • hoito- ja käyttösuunnitelma
 • rakennus- ja kiinteistötiedon digitalisointi
 • rakennuttamisen puitesopimukset

Yliarkkitehti Tuija Lind
0295 338 337

 • Suomenlinnan maailmanperintökohteen kokonaisvaltainen ympäristösuunnittelu
 • muurien ja muiden linnoituslaitteiden kunnostustöiden rakennuttaminen
 • maan- ja vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä huolehtiminen
 • maisemanhoitotöiden koordinointi

Rakennuttaja-arkkitehti Tiina Koskenniemi
0295 338 330

 • rakennuttaminen, erityisesti Lonnan ja vankilan alueen hankkeet
 • suunnittelun ohjaus
 • hankkeiden valvonta

Rakennuttaja-arkkitehti  Petri Mikonsaari
0295 338 342

 • rakennuttaminen, erityisesti kosteusvauriokorjaukset
 • suunnittelun ohjaus
 • hankkeiden valvonta

Rakennuttaja Pekka Vuorela
0295 338 345

 • rakennuttaminen, erityisesti kosteusvauriokorjaukset
 • hankkeiden valvonta

Talotekniikan rakennuttaja Heikki Kuivaniemi
0295 338 331

 • talotekniikan hankkeiden rakennuttaminen
 • LVI- ja sähköasentajien esimies

Rakennusmestari Heikki Malinen
0295 338 367

 • rakennusmestarin tehtävät, erityisesti Lonnan ja muiden pääasiassa urakoitsijavoimin tehtävät työt
 • urakoitsijoiden valvonta

Maisema-asiantuntija Iina Johansson
0295 338 322

 • ympäristön ylläpitotöiden hoitoperiaatteet
 • maisematöiden koordinointi

Rakennuskonservaattori Santina Ambrosini
0295 338 432

Rakennuttaja-arkkitehti Pia Kurki
0295 338 364

Restaurointiarkkitehti Henri Raitio
0295 338 328

 • Restaurointi- ja korjaushankkeiden suunnittelun ohjaus
Kunnossapitopalvelut

Kunnossapitopäällikkö Petri Lyytikäinen
0295 338 435

 • yksikön johto
 • kiinteistöjen kunnossapidon työnjohto
 • sidosryhmäyhteistyö

Työnjohtaja, ympäristönhoito Vesa Tuisku
0295 338 389

 • maisemanhoito ja -kunnostus
 • infrastruktuurin ylläpito
 • ympäristönhoidon esimiestyö

Työnjohtaja Kirsti Masalin
0295 338 341

 • maiseman puhtaanapito
 • jätehuolto ja kuljetukset
 • siivouksen koordinointi ja laadunvalvonta

Kiinteistötyönohjaaja Niko Geselle
0295 338 386

 • kiinteistöjen huolto
 • ylläpitojärjestelmä Granlund Manager

Työnjohtaja Kari Takala
0295 338 365

 • työnjohtajan tehtävät
 • urakoitsijoiden valvonta

Tekninen isännöitsijä Oskari Reipas
0295 338 354

 • sähkötöiden koordinointi ja ohjaus
 • ylläpitojärjestelmä Granlund Manager
 • työnjohtajan tehtävät

Kehittämiskoordinaattori Jenni Sundberg
0295 338 383

 • työsuojelupäällikkö
 • Granlund Managerin kehittäminen
 • sisäilmaston hallinta