Hoito- ja käyttösuunnitelmassa luomme suuntaviivat Suomenlinnan tulevaisuudelle. Prosessin perustana on nykytilan ymmärrys.

Hoito- ja käyttösuunnitelmatyö tehdään yhteistyössä Suomenlinnan hoitokunnan verkoston kanssa. Työn etenemistä voi seurata tällä sivustolla.

Seuraa työn etenemistä

Hoito- ja käyttösuunnitelman tekeminen on osa valtion vastuullista maailmanperintökohteen hoitoa. Suunnitelmassa varmistetaan, että Suomenlinnan suojelu ja asema on lainsäädännöllisesti määritetty ja hoitoa varten on vastuutettu ja resursoitu riittävät viranomaiset.

Linkki

Avoimet verkostotapaamiset

Hoito- ja käyttösuunnitelma tehdään vuorovaikutuksessa hoitokunnan sidosryhmien kanssa. Kevään 2018 aikana järjestettiin kolme avointa verkostotapaamista Suomenlinnassa. Tutustu sisältöihin ja tuloksiin.

Tutustu materiaaleihin

Taustamateriaalit

Tälle sivulle on koottu Hoito- ja käyttösuunnitelmatyön taustamateriaaleja, kuten Suomenlinnan aikaisemmat hoito- ja käyttösuunnitelmat, Suomenlinnan kestävän matkailun strategia sekä kansainvälisiä maailmanperintökohteisiin liittyviä dokumentteja.

Tutustu materiaaleihin
Suomenlinnan rakennuksia kuvattuna kirkontornista

Suomenlinnan hoitokunnan blogi

Suomenlinnan hoitokunnan blogi käsittelee hoito- ja käyttösuunnitelman teemoja. Kirjoitukset toimivat hyvin alustuksina esimerkiksi verkostotapaamisiin.

Blogit

Seuraa Suomenlinnan hoitokuntaa Facebookissa