Suomenlinnan seuraavien vuosikymmenten suuntaviivat linjataan hoito- ja käyttösuunnitelmassa, jota työstetään parastaikaa laajassa verkostossa. Työtä johtaa Suomenlinnan hoitokunnan ja Museoviraston työntekijöistä koostuva projektiryhmä.

Hoito- ja käyttösuunnitelmatyön etenemistä voi seurata tällä sivustolla.

Mikä on tilanne nyt?

Hoito- ja käyttösuunnitelman tekeminen on osa valtion vastuullista maailmanperintökohteen hoitoa. Suunnitelmassa varmistetaan, että Suomenlinnan suojelu ja asema on lainsäädännöllisesti määritetty ja hoitoa varten on vastuutettu ja resursoitu riittävät viranomaiset.

Tulevaisuuden suuntaviivat

HKS-työssä on laajan verkoston kanssa työstetty suuntaviivat Suomenlinnan tulevaisuudelle seuraaviksi vuosikymmeniksi.

Jatkuva prosessi

HKS:ää tehdään jatkuvassa prosessissa. Työ kehittyy koko ajan. Tällä toimintatavalla pyritään varmistumaan siitä, että toimenpiteet ovat aina ajan tasalla.

Taustamateriaalit

Tälle sivulle on koottu hoito- ja käyttösuunnitelmatyön taustamateriaaleja ja selitteitä yleisimmille käsitteille.

Suomenlinnan rakennuksia kuvattuna kirkontornista

Suomenlinnan hoitokunnan blogi

Suomenlinnan hoitokunnan blogi käsittelee hoito- ja käyttösuunnitelman teemoja. Blogeissa avataan Suomenlinnan hoitokunnan ja sen sidosryhmien toimintaa ja suomenlinnalaista elämää.

Yhteystiedot ja projektiryhmä

HKS-projektiryhmään kuuluu työntekijöitä Suomenlinnan hoitokunnasta sekä Museovirastosta.