Suomenlinnan seuraavien vuosikymmenten suuntaviivat linjataan hoito- ja käyttösuunnitelmassa, jota työstetään parastaikaa laajassa verkostossa. Työtä johtaa Suomenlinnan hoitokunnan ja Museoviraston työntekijöistä koostuva projektiryhmä.

Hoito- ja käyttösuunnitelmatyön etenemistä voi seurata tällä sivustolla.

Kommentoi tulevaisuuden suuntaviivoja

Hoito- ja käyttösuunnitelman ytimessä ovat neljä tulevaisuuden suuntaviivaa. Haluamme kuulla ajatuksiasi niistä.

Tule mukaan!

Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelman tekevät yhdessä kaikki linnoituksesta kiinnostuneet.

Suomenlinna ennen ja nyt

Tärkeä osa hoito- ja käyttösuunnitelmaa on laaja katsaus Suomenlinnan nykypäivään ja siihen, miten tähän on tultu.

Tulevaisuuden suuntaviivat

HKS-työssä on laajan verkoston kanssa työstetty suuntaviivat Suomenlinnan tulevaisuudelle seuraaviksi vuosikymmeniksi.

Ympyrägraafi HKS-työstä

Jatkuva prosessi

HKS:ää tehdään jatkuvassa prosessissa. Työ kehittyy koko ajan. Tällä toimintatavalla pyritään varmistumaan siitä, että toimenpiteet ovat aina ajan tasalla.

Taustamateriaalit ja käsitteet

Tälle sivulle on koottu taustamateriaaleja ja selitteitä yleisimmille käsitteille.

Suomenlinnan rakennuksia kuvattuna kirkontornista

Hoitokunnan blogi

Blogeissa avataan Suomenlinnan hoitokunnan ja sen sidosryhmien toimintaa sekä suomenlinnalaista elämää.

Yhteystiedot ja projektiryhmä

HKS-projektiryhmään kuuluu työntekijöitä Suomenlinnan hoitokunnasta sekä Museovirastosta.