Historia ja nykytilanne

Nyt tehtävä hoito- ja käyttösuunnitelma on yksi linkki Suomenlinnan hoidon pitkässä ketjussa. HKS-työssä huomioidaan aiemmat Suomenlinnan hoitoa ja käyttöä linjaavat suunnitelmat sekä yhteiskunnan muuttuminen. Hoito- ja käyttösuunnitelmaa tehdään prosessina yhdessä kumppanien kanssa. Työn tässä vaiheessa keskustelun herättäjänä ja työkaluna toimii tiekartta, jonka sisällöt kehittyvät työn edetessä.

Nykytilanne taustoineen on hahmotettu kokonaisuuksina, joiden varaan tulevaisuutta suunnitellaan. Kokonaisuuksia on muodostettu aikaisemmasta hoitosuunnitelmasta saadun palautteen perusteella. Hoito- ja käyttösuunnitelma koostuu seuraavista sisällöistä. Sisällöt täydentyvät työn edetessä.

1700-luvulta peräisin oleva kartta Itämeren alueesta

Sveaborg, Viapori, Suomenlinna

Suomenlinna on Helsingin edustan saarille vuonna 1748 perustettu merilinnoitus. Se on historiansa aikana kuulunut Ruotsin ja Venäjän alueeseen ja toiminut osana laajempaa linnoitus- ja puolustusverkostoa.

Tunneli harmaakivimuurissa

Säilyneisyys

Suomenlinna suojeluesitys ja siihen liittyvä kartta-aineisto kuvaa Suomenlinnan säilyneisyyttä ja suojeltavaksi esitettyjä kohteita.

Tyyliteltyä muuria 1800-luvulta

Korjausvelka

Suomenlinnan korjausvelka tarkoittaa toimenpiteitä, joiden toteuttamisen jälkeen kyseisten kohteiden ja alueiden säilyttämiseen riittää säännöllinen ylläpito.

Matkailuneuvoja kulkee laatikkopyörällä

Kestävä matkailu

Suomenlinnan kulttuurisen, sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen menestyksen turvaamiseksi hyödynnetään kestävän matkailun keinoja.

Kustaanmiekan vallit kesällä, keltainen ukonpalko kukkii.

Suurmaisema

Suomenlinnan linnoitussaaria ympäröivää näköpiiriä ja merellistä kaupunki-ympäristöä kutsutaan Suomenlinnan suurmaisemaksi.

Ilmakuva Susisaaren länsipuolelta kohti Isoa Mustasaarta.

Hallinnon järjestelyt

Suomenlinnan toimintaympäristö on muuttumassa yhä nopeammin. Tutustu Suomenlinnan resursseihin ja virallisiin säädöksiin Suomenlinnasta.

Kuninkaanportin uudelleen maalatut muistolaatat.

Käsitteitä

Sivulla esitellään keskeisiä materiaaleja ja käsitteitä, jotka liittyvät maailmanperintökohteisiin, kulttuuriperintöön ja restaurointiin.

Kuninkaanportti ja kävijöitä

Suomenlinnan arvot

Kulttuuriperinnön – niin rakennusten, maiseman kuin toimintojenkin – suojelu, hoito ja restaurointi perustuvat yhdessä sovittuihin arvoihin. Tutustu Suomenlinnan kannalta keskeisempiin arvoihin.