HKS-prosessi

Hoito- ja käyttösuunnitelma tähtää hyvinvoivan Suomenlinnan säilyttämiseen jälkipolville. Työtä tehdään yhdessä laajan verkoston kanssa prosessina, joka etenee koko ajan.

Ensin laadittiin katsaus historiaan ja nykytilanteeseen, jotta saatiin luotua perusta tulevaisuudelle. Sen pohjalta tehtiin yhdessä sidosryhmien kanssa suuntaviivat Suomenlinnan tulevaisuudelle. Arviolta vuonna 2019 laaditaan toimenpideohjelma, jonka avulla päästään tavoitteisiin.

Yhtä lailla tärkeää on seuranta, vaikutusten arviointi ja kehittäminen, joihin päästään arviolta vuonna 2020. Kehitysvaiheessa mietitään, ovatko toimenpiteet oikeita ja onko nopeasti muuttuvassa maailmassa tullut sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat jo tulevaisuuden suuntaviivoihin mietittyihin osatavoitteisiin. On mahdollista, että havaitaan, että näitä on muutettava, jotta isot tavoitteet säilyvät kirkkaina näköpiirissä ja varmistetaan hyvinvoivan Suomenlinnan säilyminen jälkipolville. Tästä seuraa jälleen toimenpideohjelman työstöä ja sen jälkeen seurantaa ja kehittämistä.

HKS siis etenee ja kehittyy koko ajan. Keskeistä prosessissa on sidosryhmien osallistuminen ja vaikutus. Kutsumme kaikki mukaan vaalimaan yhteistä kulttuuriperintöämme ja säilyttämään Suomenlinnaa jälkipolville!

Ympyrägraafi HKS-työstä