Hoito- ja käyttösuunnitelma

Nyt tehtävä Hoito- ja käyttösuunnitelma on linkki Suomenlinnan hoidon pitkässä ketjussa. HKS-työssä huomioidaan aiemmat Suomenlinnan hoitoa ja käyttöä linjaavat suunnitelmat sekä yhteiskunnan muuttuminen. Hoito- ja käyttösuunnitelmaa tehdään prosessina yhdessä kumppanien kanssa. Työn tässä vaiheessa keskustelun herättäjänä ja työkaluna toimii tiekartta, jonka sisällöt kehittyvät työn edetessä.  

Hoito- ja käyttösuunnitelman tiekartta

Klikkaa kuvasta isommaksi.

 Nykytilanne taustoineen on hahmotettu kokonaisuuksina, joiden varaan tulevaisuutta suunnitellaan. Kokonaisuuksia on muodostettu aikaisemmasta hoitosuunnitelmasta saadun palautteen perusteella. Hoito- ja käyttösuunnitelma koostuu seuraavista sisällöistä. Sisällöt täydentyvät työn edetessä.

  • Suojelu ja hoito

  • Uskottavuus

  • Voimavarat ja osaaminen

  • Viestintä

  • Yhteisöt

Kartta Itämeren alueesta

Historiallis-maantieteellinen konteksti

Sisältöä tulossa.

Säilyneisyys

Sisältöä tulossa.

Korjausvelka

Sisältöä tulossa.

Matkailuneuvoja kulkee laatikkopyörällä

Kestävä matkailu

Sisältöä tulossa.

Kulttuurimaisema ja merimaisema

Sisältöä tulossa.

Kokouskuva

Hallinnon järjestelyt

Sisältöä tulossa.

Käsitteitä

Sisältöä tulossa.

Suomenlinnan arvot

Sisältöä tulossa.