Hoito- ja käyttösuunnitelma

Nyt tehtävä hoito- ja käyttösuunnitelma on yksi linkki Suomenlinnan hoidon pitkässä ketjussa. HKS-työssä huomioidaan aiemmat Suomenlinnan hoitoa ja käyttöä linjaavat suunnitelmat sekä yhteiskunnan muuttuminen. Hoito- ja käyttösuunnitelmaa tehdään prosessina yhdessä kumppanien kanssa. Työn tässä vaiheessa keskustelun herättäjänä ja työkaluna toimii tiekartta, jonka sisällöt kehittyvät työn edetessä.

Nykytilanne taustoineen on hahmotettu kokonaisuuksina, joiden varaan tulevaisuutta suunnitellaan. Kokonaisuuksia on muodostettu aikaisemmasta hoitosuunnitelmasta saadun palautteen perusteella. Hoito- ja käyttösuunnitelma koostuu seuraavista sisällöistä. Sisällöt täydentyvät työn edetessä.

Kartta Itämeren alueesta

Sveaborg, Viapori, Suomenlinna

Suomenlinna on Helsingin edustan saarille vuonna 1748 perustettu merilinnoitus. Se on historiansa aikana kuulunut Ruotsin ja Venäjän alueeseen ja toiminut osana laajempaa linnoitus- ja puolustusverkostoa.

Lue lisää

Säilyneisyys

Suomenlinna suojeluesitys ja siihen liittyvä kartta-aineisto kuvaa Suomenlinnan säilyneisyyttä ja suojeltavaksi esitettyjä kohteita.

Lue lisää

Korjausvelka

Suomenlinnan korjausvelka tarkoittaa toimenpiteitä, joiden toteuttamisen jälkeen kyseisten kohteiden ja alueiden säilyttämiseen riittää säännöllinen ylläpito.

Lue lisää
Matkailuneuvoja kulkee laatikkopyörällä

Kestävä matkailu

Suomenlinnan kulttuurisen, sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen menestyksen turvaamiseksi hyödynnetään kestävän matkailun keinoja.

Lue lisää

Suurmaisema

Suomenlinnan linnoitussaaria ympäröivää näköpiiriä ja merellistä kaupunki-ympäristöä kutsutaan Suomenlinnan suurmaisemaksi.

Lue lisää

Hallinnon järjestelyt

Suomenlinnan toimintaympäristö on muuttumassa yhä nopeammin. Tutustu Suomenlinnan resursseihin ja virallisiin säädöksiin Suomenlinnasta.

Lue lisää

Käsitteitä

Sivulla esitellään Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelman keskeisiä käsitteitä, jotka liittyvät maailmanperintökohteisiin, kulttuuriperintöön ja restaurointiin.

Lue lisää

Suomenlinnan arvot

Kulttuuriperinnön – niin rakennusten, maiseman kuin toimintojenkin – suojelu, hoito ja restaurointi perustuvat yhdessä sovittuihin arvoihin. Tutustu Suomenlinnan kannalta keskeisempiin arvoihin.

Lue lisää