Hoito- ja käyttösuunnitelma

Nyt tehtävä Hoito- ja käyttösuunnitelma on linkki Suomenlinnan hoidon pitkässä ketjussa. HKS-työssä huomioidaan aiemmat Suomenlinnan hoitoa ja käyttöä linjaavat suunnitelmat sekä yhteiskunnan muuttuminen. Hoito- ja käyttösuunnitelmaa tehdään prosessina yhdessä kumppanien kanssa. Työn tässä vaiheessa keskustelun herättäjänä ja työkaluna toimii tiekartta, jonka sisällöt kehittyvät työn edetessä.  

Hoito- ja käyttösuunnitelman tiekartta

Klikkaa kuvasta isommaksi.

 Nykytilanne taustoineen on hahmotettu kokonaisuuksina, joiden varaan tulevaisuutta suunnitellaan. Kokonaisuuksia on muodostettu aikaisemmasta hoitosuunnitelmasta saadun palautteen perusteella. Hoito- ja käyttösuunnitelma koostuu seuraavista sisällöistä. Sisällöt täydentyvät työn edetessä.

Kartta Itämeren alueesta

Historiallis-maantieteellinen konteksti

Sisältöä tulossa.

Säilyneisyys

Suomenlinna suojeluesitys ja siihen liittyvä kartta-aineisto kuvaa Suomenlinnan säilyneisyyttä ja suojeltavaksi esitettyjä kohteita.

Lue lisää

Korjausvelka

Sisältöä tulossa.

Matkailuneuvoja kulkee laatikkopyörällä

Kestävä matkailu

Suomenlinnan kulttuurisen, sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen menestyksen turvaamiseksi hyödynnetään kestävän matkailun keinoja.

Lue lisää

Kulttuurimaisema ja merimaisema

Sisältöä tulossa.

Kokouskuva

Hallinnon järjestelyt

Sisältöä tulossa.

Käsitteitä

Sivulla esitellään Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelman keskeisiä käsitteitä, jotka liittyvät maailmanperintökohteisiin, kulttuuriperintöön ja restaurointiin.

Lue lisää

Suomenlinnan arvot

Kulttuuriperinnön – niin rakennusten, maiseman kuin toimintojenkin – suojelu, hoito ja restaurointi perustuvat yhdessä sovittuihin arvoihin. Tutustu Suomenlinnan kannalta keskeisempiin arvoihin.

Lue lisää