Osallistu työpajoihin

Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelmaa tehdään yhdessä. Vuonna 2019 laaditaan Suomenlinnan tulevaisuuden suuntaviivoihin perustuva toimenpideohjelma avoimissa verkostotyöpajoissa. Työpajoja järjestetään lopputalven ja kevään aikana neljä ja jokaisella työpajalla on oma teemansa. Teemat noudattelevat tulevaisuuden suuntaviivoja. Työpajojen tavoitteena on luoda toimenpiteitä, joilla jo päätetyt tulevaisuuden suuntaviivat muutetaan käytännön toiminnaksi.

Avointen verkostotyöpajojen aikataulu: 

6.2. Kaikkien Suomenlinna
27.2. Historian merkitys ja paikan henki
20.3. Suomenlinna Helsingin kaupunginosana
24.4. Palvelut Suomenlinnassa

Työpajoihin ovat tervetulleita osallistumaan kaikki halukkaat.

Voit myös kommentoida hoito- ja käyttösuunnitelmaa täällä. Saatuja kommentteja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan toimenpideohjelmaa laadittaessa.

Tervetuloa osallistumaan!