Toimenpideohjelma

Hoito- ja käyttösuunnitelma tähtää hyvinvoivan Suomenlinnan säilyttämiseen jälkipolville. Työtä tehdään yhdessä laajan verkoston kanssa prosessina, joka etenee koko ajan.

Ensi vaiheessa laadittiin kuva nykytilanteesta ja luotiin katsaus Suomenlinnan pitkään historiaan. Tämän pohjalta luotiin katse tulevaisuuteen ja laadittiin verkostotyöpajojen pohjalta Suomenlinnan tulevaisuutta määrittävät suuntaviivat.

Seuraava askel on laatia suuntaviivojen perusteella toimenpideohjelma, joka niinikään tehdään yhdessä sidosryhmien kanssa. Mukaan ovat tervetulleita kaikki Suomenlinnasta kiinnostuneet!

Toimenpideohjelma laaditaan arviolta vuoden 2019 aikana. Työn etenemisestä kerrotaan tällä alasivulla.

HKS-projektiryhmän yhteystiedot voit katsoa tältä sivulta.