Vaihe 3: Toimenpideohjelma

Hoito- ja käyttösuunnitelma tähtää hyvinvoivan Suomenlinnan säilyttämiseen jälkipolville. Työtä tehdään yhdessä laajan verkoston kanssa prosessina, joka etenee koko ajan.

Ensi vaiheessa laadittiin kuva nykytilanteesta ja luotiin katsaus Suomenlinnan pitkään historiaan. Tämän pohjalta luotiin katse tulevaisuuteen ja laadittiin verkostotyöpajojen pohjalta Suomenlinnan tulevaisuutta määrittävät suuntaviivat.

Seuraava askel on laatia suuntaviivojen perusteella toimenpideohjelma, joka niinikään tehdään yhdessä sidosryhmien kanssa. Mukaan ovat tervetulleita kaikki Suomenlinnasta kiinnostuneet!

Toimenpideohjelmaa tehdään kevään 2019 avoimissa verkostotyöpajoissa:

Verkostotyöpaja 1: Kaikkien Suomenlinna 6.2.

Verkostotyöpaja 2: historian merkitys ja paikan henki 27.2.

Verkostotyöpaja 3: Suomenlinna Helsingin kaupunginosana 20.3.

Verkostotyöpaja 4: Palvelut Suomenlinnassa 24.4.

Tervetuloa osallistumaan!

HKS-projektiryhmän yhteystiedot voit katsoa tältä sivulta.