Tulevaisuuden suuntaviivat

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa on linjattu Suomenlinnalle tulevaisuuden suuntaviivat. Ne vahvistaa Suomenlinnan hoitokunnan työtä ohjaava johtokunta. Suuntaviivoja laadittiin työpajoissa läpi vuoden 2018 laajan verkoston kanssa. Työ jatkuu toimenpideohjelman laatimiseen ja sen jälkeen seurantaan ja kehittämiseen. Hoito- ja käyttösuunnitelmatyö on jatkuva prosessi, jota työstetään jatkuvasti eteenpäin.

Näet tulevaisuuden suuntaviivojen luonnoksen alla olevassa kaaviossa, jota voit suurentaa kaaviota klikkaamalla.