Vaihe 2: Tulevaisuuden suuntaviivat

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa on linjattu Suomenlinnalle tulevaisuuden suuntaviivat. Suomenlinnan hoitokunnan työtä ohjaava johtokunta vahvisti ne marraskuussa 2018. Suuntaviivoja laadittiin työpajoissa läpi vuoden 2018 laajan verkoston kanssa. Työ jatkuu toimenpideohjelman laatimiseen ja sen jälkeen seurantaan ja kehittämiseen. Hoito- ja käyttösuunnitelmatyö on jatkuva prosessi, jota työstetään jatkuvasti eteenpäin.

Näet tulevaisuuden suuntaviivat alla olevassa kaaviossa, jota voit suurentaa kaaviota klikkaamalla. Hoito- ja käyttösuunnitelmatyön pohjaksi on kuvattu sekä Suomenlinnan historia että nykytilanne. Tutustu tähän osioon omilla alasivuillaan.