Suomenlinnan hoitokunta on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtion virasto, joka restauroi, ylläpitää, esittelee ja hallinnoi Suomenlinnaa.

Suomenlinnan hoitokunnassa työskentelee noin 80 vakituista työntekijää ja lukuisia kausityöntekijöitä. Organisaatio on jaettu neljään yksikköön, jotka ovat restaurointi-, kunnossapito-, maailmanperintö- sekä hallinto- ja lakipalvelut. Suomenlinnan hoitokunnan toiminnasta ja kokonaissuunnittelusta vastaavat viraston johtaja ja johtoryhmä. Suomenlinnan hoitokunnan ylin päättävä elin on 3-4 kertaa vuodessa kokoontuva johtokunta.

Viraston yhteystiedot löydät täältä.

Viraston asiakirjat, kuten toimintakertomukset, toimintasuunnitelmat ja johtokunnan pöytäkirjat löydät täältä.

Yksiköt

Restaurointipalvelujen tehtävänä on linnoituksen rakennusten restaurointi, perusparannus ja täydennysrakentaminen, vuosikorjaukset sekä kulttuuriympäristön kehittäminen. Suomenlinna on yksi Suomen merkittävimmistä ja mittavimmista restaurointikohteista. Restaurointiyksikössä työskentelee mm. rakennuttaja-arkkitehteja ja rakennusmestareita.

Kunnossapitopalvelut vastaa kiinteistöjen kunnossapidosta, huollosta ja puhtaanapidosta sekä ympäristönhoidosta. Kunnossapitopalvelut yksikössä työskentelee mm. puuseppiä, kirves- ja rakennusmiehiä, maalareita, puutarhureita, LVI- ja sähköasentajia, kiinteistönhoitajia ja työnjohtajia.

Maailmanperintöpalvelut palvelee kotimaisia ja ulkomaisia matkailijoita sekä erityisesti maailmanperintökohteeseen liittyviä yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä. Yksikkö vastaa Suomenlinnan esittelystä ja matkailuneuvonnasta, kokous- ja juhlatilojen myyntipalvelusta, käyntikohteen kehittämisestä sekä maailmanperintöhallinnosta.

Hallinto- ja lakipalvelut tukee hoitokunnan muiden yksiköiden toimintaa ja vastaa hallinnollisista tehtävistä. Yksikkö vastaa henkilöstö-, talous-, tietopalvelu- ja viestintäpalveluista sekä oikeudellisista palveluista ja hankinnoista. Hallinto- ja lakipalveluissa työskentelevät myös isännöitsijä ja kiinteistösihteeri, jotka palvelevat Suomenlinnan hoitokunnan vuokralaisia eli asukkaita sekä työhuoneiden ja toimitilojen vuokralaisia.

Täältä löydät yksiköidemme työntekijöiden yhteystietoja.

Johtokunta

Suomenlinnan hoitokunnan ylin päättävä elin on 3-4 kertaa vuodessa kokoontuva johtokunta, joka koostuu neljän ministeriön, Helsingin kaupungin, Museoviraston, Senaatti-kiinteistöjen, Helsingin seurakuntayhtymän, Suomenlinnan asukkaiden sekä hoitokunnan edustajista.

Johtokunnan pöytäkirjat löydät täältä.

Johtokunnan nimittää opetus- ja kulttuuriministeriö. Kokoonpano 1.5.2016–30.4.2019:

 • Johtokunnan puheenjohtaja: hallitusneuvos Merja Leinonen, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Neuvotteleva virkamies Matias Warsta, puolustusministeriö
 • Neuvotteleva virkamies Kati Jussila, valtiovarainministeriö
 • Johtaja Sinikka Saarela, Rikosseuraamuslaitos, oikeusministeriön edustaja
 • Rakennuttajapäällikkö Selja Flink, Senaatti-kiinteistöt
 • Yli-intendentti Ilari Kurri, Museovirasto
 • Virastopäällikkö Mikko Aho, kaupunkisuunnitteluvirasto, Helsingin kaupungin edustaja
 • Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen, Helsingin seurakuntayhtymä
 • Asianajaja Herman Ljungberg, Suomenlinnan asukasedustaja
 • Puutarhuri Pauliina Harvikka, Suomenlinnan hoitokunnan henkilöstön edustaja
 • Johtaja Ulla Räihä, Suomenlinnan hoitokunta
 • Johtokunnan sihteeri: johdon koordinaattori Tarja Jylhä, Suomenlinnan hoitokunta
Arvot

Työmme maailmanperintökohteen eteen pohjaa kolmeen arvoon:

 • ammattitaito
 • palveluperiaate
 • avoimuus ja luotettavuus

Ammattitaito tarkoittaa meille yhteistyön ja työtoverien ammattitaidon korostamista, hyvää käytöstä ja oman osaamisen jatkuvaa kehittämistä sekä kollegoiden kannustamista.

Palveluperiaate tarkoittaa meille yhteen hiileen puhaltamista ja yhteisiä tavoitteita, asiakkaiden hyvää kohtelemista, resurssien riittävyyden varmistamista ja toimivia toimintatapoja.

Avoimuus ja luotettavuus tarkoittavat meille toistemme näkökulmien arvostamista, suoraa puhetta ja kysymistä, neuvottelemista ja yhteisten pelisääntöjen noudattamista.

Budjetti

Suomenlinnan kunnostus, hoito ja hallinnointi rahoitetaan valtion budjettivaroin sekä viraston oman toiminnan tuotoilla, jotka kattavat noin 65 prosenttia toimintamenoista. Hoitokunnan tulot muodostuvat pääosin asuntojen ja toimitilojen vuokrista sekä maksullisena palvelutoimintana tehtävän maisemanhoidon sekä kokous- ja juhlatilojen tuotoista.

Hoitokunta tekee paljon yhteistyötä Suomenlinnan vankilan kanssa, ja vankityönä toteutettavien hankkeiden rahoitus tulee oikeusministeriöltä.

Viraston budjetti vuonna 2017 on 12,7 miljoonaa euroa. Budjetista katetaan kaikki toiminta: mm. kaikkien Suomenlinnaan kuuluvien kahdeksan saaren ja niillä sijaitsevien rakennusten ja asuntojen restaurointi, Suomenlinnan ylläpito, isännöinti, linnoituksen esittely kävijöille, alueen ja viraston hallinnointi sekä noin 70 vakituisen sekä lukuisten kausityöntekijöiden palkat.

Suomenlinnan hoitokunnan tehtävät

Suomenlinnan hoitokunta on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtion virasto, joka restauroi, ylläpitää, esittelee ja hallinnoi Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluvaa Suomenlinnaa. Hoitokunta perustettiin vuonna 1973 Suomenlinnan siirryttyä puolustusvoimilta siviilihallintoon. Suomenlinnan hoitokunnan tehtäviin kuuluu linnoituksen, rakennusten ja maiseman restaurointi ja ylläpito, toimitilojen ja asuntojen vuokraaminen ja kohteen esittely kävijöille sekä Suomenlinnan hallinnointi.

Lue lisää

Seuraa Suomenlinnan hoitokuntaa facebookissa

Suomenlinnan hoitokunnan hankinnat

Suomenlinnan hoitokunnan hankinnat ovat kaikille avoimia ja niissä toimitaan voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen.

Lue lisää

Alue ja rakennukset

Suomenlinnan hoitokunnan hallinnoima kansallisomaisuus käsittää yli 200 rakennusta sekä 80 hehtaarin maa-alueen kahdeksalla saarella.

Lue lisää