Viraston tehtävät

Restaurointi

Restaurointipalvelujen tehtävänä on linnoituksen rakennusten restaurointi, perusparannus ja täydennysrakentaminen, vuosikorjaukset sekä kulttuuriympäristön kehittäminen.

Kunnossapito

Kunnossapitopalvelut vastaa kiinteistöjen kunnossapidosta, huollosta ja puhtaanapidosta sekä ympäristönhoidosta.

Esittely

Maailmanperintöpalvelut palvelee kotimaisia ja ulkomaisia matkailijoita sekä erityisesti maailmanperintökohteeseen liittyviä yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä.

Hallinnointi

Hallinto- ja lakipalvelut tukee hoitokunnan muiden yksiköiden toimintaa ja vastaa hallinnollisista tehtävistä.