Arvot

Työmme maailmanperintökohteen eteen pohjaa kolmeen arvoon:

  • ammattitaito
  • palveluperiaate
  • avoimuus ja luotettavuus

Ammattitaito tarkoittaa meille yhteistyön ja työtoverien ammattitaidon korostamista, hyvää käytöstä ja oman osaamisen jatkuvaa kehittämistä sekä kollegoiden kannustamista.

Palveluperiaate tarkoittaa meille yhteen hiileen puhaltamista ja yhteisiä tavoitteita, asiakkaiden hyvää kohtelemista, resurssien riittävyyden varmistamista ja toimivia toimintatapoja.

Avoimuus ja luotettavuus tarkoittavat meille toistemme näkökulmien arvostamista, suoraa puhetta ja kysymistä, neuvottelemista ja yhteisten pelisääntöjen noudattamista.