Asiakirjat

 

Tälle sivulle on koottu viraston toimintaan liittyviä asiakirjoja. Jos haluat kysyä jotain asiakirjoihin liittyen, otathan yhteyttä kirjaamoomme sähköpostitse kirjaamo@suomenlinna.fi tai puhelimitse vaihteen kautta
0295 338 300.

Työjärjestys

Tilinpäätökset ja toimintakertomukset

Tulossopimukset

Toiminta- ja taloussuunnitelmat

Tilinpäätöskannanotot

Tilintarkastuskertomukset

Johtokunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat

Vuodelta 2018

Vuodelta 2017

Vuodelta 2016

Vuodelta 2015

Vuodelta 2014

Vuodelta 2013

VES-/TES-asiakirjat

VES-/TES-asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja. Suomenlinnan hoitokunnan voimassa olevat tarkentavat virka- ja työehtosopimusasiakirjat liitteineen ovat olla olevissa linkeissä pdf-tiedostoina. Asiakirjoja ei saa julkaista ilman Suomenlinnan hoitokunnan lupaa.

VES 299751

  • Virastokohtainen tarkentava virkaehtosopimus (sopimus palkkausjärjestelmästä). Sopijapuolet OKM, JUKO ry, JHL ry, Pardia ry, allekijroituspvm 1.10.2010, voimassaolo: 1.3.2011 – jatkuva
  • Sopijaosapuolet: OKM, JUKO ry, JHL ry, Pardia ry, allekirjoituspvm. 1.10.2010, voimassaolo 1.3.2011 – jatkuva
  • Palkkaliite, voimassaolo 1.2.2016 –  toistaiseksi

TES 299702