Avoimet työpaikat

Suomenlinnan hoitokunta on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtion virasto, joka restauroi, ylläpitää, esittelee ja hallinnoi Suomenlinnaa. Suomenlinna on kansainvälisesti arvostettu autenttinen merilinnoitus. Se on yksi Suomen seitsemästä maailmanperintökohteesta ja maamme suosituimpia kävijäkohteita noin miljoonalla vuosittaisella kävijällään. Linnoitus on myös 800 helsinkiläisen koti.

Tarjoamme sinulle ainutlaatuisen ja innostavan työympäristön sekä organisaation, jossa panostetaan osaamisen kehittämiseen. Saat olla mukana tuottamassa asiakkaille ainutlaatuisia kokemuksia historiallisessa ympäristössä yhdessä laajan yhteistyöverkoston kanssa.

Haemme nyt hallintojohtajaa sekä siviilipalvelusmiestä. Klikkaa lisätietoja alla olevien otsikoiden takaa.

Hallintojohtaja

Tehtävän kuvaus

Hallintojohtajan virka on työnantajavirka. Hallintojohtaja on hallinto- ja lakipalvelut -yksikön päällikkö ja viraston johtoryhmän jäsen sekä toimii johtajan sijaisena opetus- ja kulttuuriministeriön määräyksestä.

Hallintojohtajan tehtävänä on vastata hoitokunnan talouden ja toiminnan suunnitteluasiakirjojen kokoamisesta ja sisäisestä valvonnasta, riskien hallinnasta, tietohallinnosta- ja turvasta, henkilöstöhallinnosta, tieto- ja viestintäpalveluista sekä oikeudellisista palveluista.

Hallintojohtaja toimii työnantajan edustajana sopimustoiminnassa ja yhteistoimintamenettelyssä.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin ja johtamistaito (Valtioneuvoston asetus Suomenlinnan hoitokunnasta 294/2013) sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä). Tehtävässä vaaditaan erinomaista suomen ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Viran menestyksellistä hoitamista edesauttavat vahva taloushallinnon ja -suunnittelun ja henkilöstöhallinnon kokemus sekä hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot.

Lisäksi viran hoitamista edesauttavat strategisen johtamisen valmiudet, hallinnollinen kokemus, valtion talousarviomenettelyn ja valtion virka- ja työehtosopimusjärjestelmän tuntemus.

Molempien kotimaisten kielten suullisen ja kirjallisen taidon lisäksi tehtävien hoitamisessa tarvitaan hyvää englannin kielen taitoa.

Tehtävässä edellytetään lisäksi sopimusoikeuden, hallinto-oikeuden ja julkisten hankintojen osaamista. Eduksi katsotaan työkokemus valtionhallinnon organisaatiosta, henkilöstöasioiden hoitamisesta, tietohallinnosta ja taloushallinnosta.

Tehtävän tiedot

  • Tehtävän kesto: Vakinainen
  • Työaika: Virastotyöaika
  • Tehtävä alkaa: 1.2.2019 tai sopimuksen mukaan.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

  • Hae viimeistään: 17.12.2018 16:15
  • ID: 29-284-2018

Sähköiset hakemukset:

Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Suomenlinnan hoitokunnan kirjaamo
Suomenlinna C 40
00190 Helsinki

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Virka on sopimuspalkkainen.

Edut: liikunta- ja kulttuurisetelit, työsuhdematkaseteli

Lisätietoja tehtävästä

Petteri Takkula
kehittämispäällikkö
0295 338 387
petteri.takkula@suomenlinna.fi

Merja Leinonen
johtokunnan puheenjohtaja
0295 530 587
merja.leinonen@vm.fi

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Virkaan valittavasta henkilöstä voidaan tehdä soveltuvuusarviointi.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Siviilipalvelusmies

Haemme siviilipalvelusmiestä avustaviin suunnittelutehtäviin restaurointiyksikköömme. Tehtäviin kuuluu avustavia arkkitehti- ja maisemasuunnittelutehtäviä, dokumentointia, valokuvausta ja arkistointia sekä erilaisia toimistotöitä.

Tehtävät soveltuvat hyvin esim. arkkitehtiopiskelijalle.

Odotamme, että olet huolellinen, luotettava ja oma-aloitteinen sekä omaat hyvät vuorovaikutustaidot.

Palveluksen voi aloittaa heti.

Lisätiedot ja hakemukset sähköpostitse:
Miia Perkkiö
restaurointipäällikkö
miia.perkkio@suomenlinna.fi

Suojelemme ja kehitämme maailmanperintökohdetta

Maailmanperinnön katsotaan olevan koko ihmiskunnan yhteistä omaisuutta ja pääomaa, ja siten sen suojelu on maailman kaikkien maiden asia. Suomenlinna on yksi Suomen seitsemästä maailmanperintökohteesta.

Neljä yksikköä

Suomenlinnan hoitokunta muodostuu neljästä yksiköstä ja erittäin monipuolisista osaajista. Hoitokuntalaiset ovat muun muassa puutarhureita, maalareita, kiinteistönhoitajia, sähkömiehiä, kulttuurimatkailuneuvojia ja arkkitehteja.