Budjetti

Suomenlinnan kunnostus, hoito ja hallinnointi rahoitetaan valtion budjettivaroin sekä viraston oman toiminnan tuotoilla, jotka kattavat noin 65 prosenttia toimintamenoista. Hoitokunnan tulot muodostuvat pääosin asuntojen ja toimitilojen vuokrista sekä maksullisena palvelutoimintana tehtävän maisemanhoidon sekä kokous- ja juhlatilojen tuotoista.

Hoitokunta tekee paljon yhteistyötä Suomenlinnan vankilan kanssa, ja vankityönä toteutettavien hankkeiden rahoitus tulee oikeusministeriöltä.

Viraston budjetti vuonna 2017 on 12,7 miljoonaa euroa. Budjetista katetaan kaikki toiminta: mm. kaikkien Suomenlinnaan kuuluvien kahdeksan saaren ja niillä sijaitsevien rakennusten ja asuntojen restaurointi, Suomenlinnan ylläpito, isännöinti, linnoituksen esittely kävijöille, alueen ja viraston hallinnointi sekä noin 70 vakituisen sekä lukuisten kausityöntekijöiden palkat.