Hankinnat

Suomenlinnan hoitokunnan hankinnat ovat kaikille avoimia ja niissä toimitaan voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen.

Linkkejä hankintailmoituksiin liittyen

Käynnissä olevat hankinnat

Suomenlinnan huoltorannan uudistaminen 2018-2020

Suomenlinnan huoltorannan urakkakyselyyn on tullut kaksi kysymystä määräaikaan mennessä. Seuraavassa vastaukset:

K1: Onko LV työselostukseen kirjattu oikein kohtaan B1 ”Hanke käsittää Suomenlinnassa sijaitsevan ravintola Wahallan keittiön IV:n, kylmälaitteiden ja vesikalusteiden uusimisen”?

V1: Huoltorannan urakka ei sisällä Walhallan keittiön hankintoja. LVI työselostuksen kohdissa B1 ja B2 on jäänyt virheellisesti hankkeeksi ravintola Walhallan keittiö.

K2: Kuuluuko rantaluiskan kivien hankinta ja toimitus urakkaan, jos nykyiset rantaluiskan kivet eivät riitä ?

V2: Kuljetuslautan uuden rantautumisluiskan kivet kuuluvat urakkaan. Muun kivisen rantapenkereen osalta käytetään penkereen nykyisiä kiviä, mahdollisesti rantapenkereeseen hankittavat lisäkivet eivät kuulu urakkaan.