Tehtävät

Suomenlinnan hoitokunta on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtion virasto, joka restauroi, ylläpitää, esittelee ja hallinnoi Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluvaa Suomenlinnaa.

Hoitokunta perustettiin vuonna 1973 Suomenlinnan siirryttyä puolustusvoimilta siviilihallintoon.

Laaja tehtäväkenttä

Suomenlinnan hoitokunnan tehtäviin kuuluu linnoituksen, rakennusten ja maiseman restaurointi ja ylläpito, toimitilojen ja asuntojen vuokraaminen ja kohteen esittely kävijöille sekä Suomenlinnan hallinnointi. Työn pohjalla ovat muun muassa vuonna 1974 laadittu Suomenlinnan käyttösuunnitelma sekä 2014 valmistunut maailmanperintökohteen hoitosuunnitelma.

Suomenlinnan hoitokunnassa työskentelee ympärivuotisesti noin 80 monen eri alan ammattilaista sekä lukuisia kausityöntekijöitä erityisesti kunnossapitopalveluissa ja maailmanperintöpalveluissa.

Hoitokunnan henkilöstö koostuu esimerkiksi puutarhureista, arkkitehdeista, kiinteistönhoitajista, matkailuneuvojista, puusepistä, sähkömiehistä, maalareista ja monen alan hallinnon väestä.

Linkit virallisiin asiakirjoihin ja suunnitelmiin

Maailmanperintökohteen isäntä

Maailmanperintökohteen isäntänä hoitokunta kantaa vastuuta monumentin ja siihen liittyvien historiallisten ja rakennustaiteellisten arvojen säilyttämisestä myös tuleville sukupolville.

Maailmanperintösopimus velvoittaa Suomen valtiota huolehtimaan linnoituksen säilymisestä mahdollisimman autenttisena. Lue lisää maailmanperinnöstä ja siitä, mitkä erityispiirteet toivat Suomenlinnan Unescon luetteloon vuonna 1991.

Organisaatio

Suomenlinnan hoitokunnan muodostavat noin 80 monen alan työntekijää: hoitokuntalaiset ovat mm. puutarhureita, kiinteistönhoitajia, puuseppiä, maalareita, arkkitehteja, työnjohtajia, henkilöstöasiantuntijoita ja matkailuneuvojia.

Yli 200 rakennusta ja 80 hehtaaria

Suomenlinnan hoitokunta hallinnoi kansallisomaisuutta kahdeksalla saarella.