Asunnon vaihto ja väliaikainen vuokraaminen

Voimassa 1.1.2018 – 31.12.2018
Hakemuksia otettu vastaan 1.12.2015 lähtien.

Asunnon vaihto

Suomenlinnan hoitokunnan suorilla vuokralaisilla on mahdollisuus hakea asunnon vaihtoa. Vuokralainen voi hakea keskinäistä asunnon vaihtoa yhdessä toisen vuokralaisen kanssa tai asunnon vaihtoa vapautuvaan Suomenlinnan hoitokunnan hallinnassa olevaan vuokra-asuntoon. Asunnon vaihto on mahdollinen ilman, että asunto laitetaan julkisesti haettavaksi. Vapautunutta asuntoa tarjotaan hakemusten jättöjärjestyksessä ensimmäiselle kriteerit täyttäneelle.

Hakijan tulee perustella syy asunnon vaihdolle. Tällaisena pidetään esimerkiksi ruokakunnan koon muutosta, taloudellisia tai terveydellisiä syitä.

Perustellun syyn lisäksi alla luetellut ehdot tulee täyttyä.

  • Ruokakunnan koon suhde huoneiston kokoon on ohjeen mukainen.
  • Vuokran maksu on hoidettu sopimuksen mukaisesti.
  • Huoneistoa on hoidettu huolellisesti.
  • Vuokralainen ei ole aiheuttanut järjestyshäiriöitä.
  • Asunnossa on asuttu yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta.
  • Enintään kolmen asunnon vaihtoketjutus on mahdollinen.
  • Nykyisen asunnon mahdolliset korjaus- ja muutostyöt on esitettävä vaihtohakemuksen yhteydessä (keskinäinen asunnon vaihtaminen)

Asunnonvaihtohakemuksen voi täyttää oheisilla lomakkeilla

Vuokralainen voi lähettää asunnonvaihtohakemuksen sähköpostin liitteenä osoitteeseen vuokralaiset@suomenlinna.fi. Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi täyttää ja toimittaa sen Suomenlinnan hoitokunnan asiakaspalveluun osoitteeseen Suomenlinna C 40. Hakulomakkeen voi noutaa myös asiakaspalvelusta.

Hakemukset ovat voimassa 12 kk kerrallaan ja ne eivät ole julkisia. Hakemuksen voi uusia, päivittää tai poistaa sähköpostitse lähettämällä viestin osoitteeseen vuokralaiset@suomenlinna.fi tai toimittamalla pyynnön hoitokunnan asiakaspalveluun. Ennen myönteistä asunnonvaihtopäätöstä hoitokunnan edustaja tarkastaa nykyisen huoneiston kunnon ja muut asunnon vaihdolle asetetut ehdot.

Haettavien asuntojen koko suhteessa hakijan ruokakunnan kokoon vuokranmääräytymisperustetaulukon mukaisesti

Asunnon koko m2 / ruokakunnan koko
yksiö 50m2 asti / 1–2 henkeä
kaksio tai >50m2–70m2 / 2–3 henkeä
kolmio tai >70m2–90m2 / vähintään 3 henkeä
neliö tai >90–110m2 / vähintään 4 henkeä
enemmän kuin 110m2 / vähintään 4 henkeä

Asunnonvaihtojen yhteydessä tehdään aina uusi vuokrasopimus uusilla vuokrasopimusehdoilla. Sopimus tehdään senhetkisten voimassaolevien neliövuokrien €/m2/kk mukaan. Vuokrausehdot sisältävät mm.  vuokrantarkistuksen kiinteällä 3% sekä 2 kk:n vuokraa vastaavan vuokravakuuden.

Asunnonvaihto suuremmasta pienempään

Asunnonvaihdon perusteluiden ja ehtojen lisäksi asunnonvaihtoa suuremmasta pienempään toteutetaan alla olevan taulukon mukaisesti.

Nykyinen asunto / tuleva asunto

Iso 1h / pienempi 1h, jos tuleva asunto on vähintään 30m2 pienempi
2-3h / 1h TAI 2h, jos tuleva asunto on vähintään 30m2 pienempi
4–6h / 1h, 2h TAI 3h, jos tuleva asunto on vähintään 30m2 pienempi

Asunnonvaihto pienemmästä suurempaan

Asunnonvaihdon perusteluiden ja ehtojen lisäksi asunnonvaihtoa pienemmästä suurempaan toteutetaan alla olevien taulukoiden mukaisesti. Pienemmästä suurempaan asuntoon vaihtaminen mahdollistetaan erittäin ahtaasti asuville

Erittäin ahtaasti asuvia ovat:

  • 3 henkeä yksiössä, jonka koko on enintään 50 m2
  • 4 henkeä kaksiossa, jonka koko on enintään 70 m2
  • 5 henkeä kolmiossa, jonka koko on enintään 90 m2

Keskinäinen asunnonvaihto

Keskinäisessä asunnonvaihdossa vaihdetaan asuntoja toisen vuokralaisen kanssa. Enintään kolmen huoneiston ketjutus on mahdollinen. Hakemukset ovat julkisia ja voimassa 12 kk kerrallaan. Asunnon vaihtoa voi hakea jättämällä hakemuksen vaihtokansioon. Muiden vuokralaisten jättämiä hakemuksia voi selailla hoitokunnan toimistossa. Vuokralaisten tulee sopia keskenään toistensa asuntoihin tutustumisesta. Sen jälkeen he voivat jättää yhteisen hakemuksen asunnon vaihdosta perusteluineen Suomenlinnan hoitokunnan käsiteltäväksi. Perustelut ja ehdot ovat samat kuin hoitokunnan asunnon vaihdossa yleensä.
Lisätietoja: isännöitsijä Kari Koskela, kari.koskela@suomenlinna.fi, puh. 0295 338 303 ja kiinteistösihteeri Terhi Riihimäki, terhi.riihimaki@suomenlinna.fi, 0295 338 366.

Asunnon väliaikainen vuokraaminen

Suomenlinnan hoitokunnan vuokralaisille saattaa joskus tulla tarve luovuttaa asuntonsa väliaikaisesti toisen käyttöön. Epäselvyyksien välttämiseksi näissä tilanteissa käytetään hoitokunnan laatimaa lomaketta.

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 18 §:ssä todetaan väliaikaisesta vuokraamisesta: Vuokralainen saa enintään kahdeksi vuodeksi luovuttaa koko asuinhuoneiston toisen käytettäväksi, jos vuokralainen työnsä, opintojensa, sairauden tai muun sellaisen syyn takia oleskelee toisella paikkakunnalla eikä vuokranantajalla ole perusteltua syytä vastustaa luovutusta.

Lain mukaan vuokralaisen on viimeistään kuukautta ennen väliaikaisen luovutuksen alkamista ilmoitettava asiasta vuokranantajalle kirjallisesti. Jollei vuokranantaja hyväksy luovutusta, hänen on 14 päivän kuluessa ilmoituksen saamisesta saatettava vastustamisensa peruste tuomioistuimen tutkittavaksi. Mikäli vuokranantaja ei jätä asiaa käräjäoikeuden tutkittavaksi, katsotaan vuokranantajan hyväksyneen väliaikaisen luovutuksen.

Päävuokralainen on väliajankin vastuussa vuokrasuhteen velvoitteista.

Lomakkeen kaikki kohdat tulee täyttää. Vuokralaisen tulee ilmaista lomakkeessa selkeästi se, että kyseessä on asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 18 §:n tarkoittama väliaikainen muutto toiselle paikkakunnalle. On tärkeää tuoda esiin väliaikaisen muuton syy (opiskelu, sairaus tai muu sellainen). Väliaikaisen vuokralaisen tiedot tarvitaan esim. avaimenluovutustilanteita varten.

Lomake palautetaan allekirjoitettuna kiinteistösihteerille Suomenlinnan hoitokunnan toimistolle (osoite Suomenlinna C40) tai skannattuna hoitokunnan kirjaamoon (kirjaamo@suomenlinna.fi) viimeistään kuukautta ennen väliaikaisen luovutuksen alkamista. Lomakkeen käsiteltyämme otamme yhteyttä päävuokralaiseen.

Käytä tätä lomaketta ilmoittaessasi väliaikaisesta asunnon luovuttamisesta. (pdf)