Kaapelimodeemiverkko

Suomenlinnan hoitokunta tarjoaa 30.8.2017 saakka verkkoyhteyden Suomenlinnan asukkaille ja yhteisöille kaapelimodeemiverkolla, joka on kytketty maailmanlaajuiseen internetverkkoon. Verkkoyhteys on tarkoitettu ensisijaisesti käyttäjän perustarpeisiin, kuten sähköpostin lukemiseen ja verkkosurffailuun. Yhteyden kapasiteetti saattaa vaihdella, sillä ulkoverkkoyhteys on jaettu eri osapuolten kesken. Vaativaan käyttöön, kuten yritystoimintaan tai verkkotelevisioiden katseluun, suositellaan hankittavaksi esimerkiksi kaupallinen ADSL-/VDSL-liittymä.

Verkko poistuu käytöstä

Kaapelimodeemiverkko poistuu käytöstä 30.8.2017. Tämän jälkeen internetyhteyttä ei enää saa automaattisesti hoitokunnan kautta, vaan sellaisen haluavan vuokralaisen tulee hankkia itselleen internetyhteys itse niitä tarjoavilta yrityksiltä. Lue lisää täältä.

Modeemin kytkeminen

Internet-yhteys toimii Suomenlinnassa televisiolähetyksiä välittävän kaapeliverkon kautta kaapelimodeemilla. Käyttäjä vastaa itse modeemin hankinnasta ja sen toiminnasta. Modeemin käyttöönoton yhteydessä tulee allekirjoittaa käyttösopimus Suomenlinnan hoitokunnan kanssa. Hoitokunnalla on oltava ajantasaiset yhteystiedot kaapelimodeemien sijainnnista ja omistajista. Yhteystiedot tulee päivittää myös muuton yhteydessä tai luovuttaessaan modeeminsa jonkun toisen käyttöön. Hoitokunnan toimistossa (C 40) allekirjoitettavaan sopimukseen tarvitaan modeemin MAC-osoite (HFC/CM), joka löytyy usein tarrasta modeemin kyljestä, sekä modeemin haltijan yhteystiedot. Parasta on tuoda modeemi paikan päälle. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen asukas voi kytkeä modeeminsa TV-pistokkeeseen kaapelin jatkokappaleita välttäen. Liittymään ei saa kytkeä palvelimia tai palvelinohjelmistoja.

Sopimus kaapelimodeemiverkon käytöstä.

Tekniset vaatimukset modeemille

Suomenlinnan kaapelimodeemiverkko perustuu vielä jonkin aikaa EuroDOCSIS 1 -standardiin, jota modeemin on tällä hetkellä vähintään tuettava. Yleensä modeemit tukevat EuroDOCSIS-standardeja alimpaan standardiin asti; uusimman EuroDOCSIS 3 -standardin mukainen modeemi todennäköisesti tukee myös EuroDOCSIS 1 -standardia. On suositeltavaa hankkia vähintään EuroDOCSIS 2 -standardia tukeva modeemi ja pyrkiä eroon pelkkää EuroDOCSIS 1 -standardia tukevista modeemeista. Uusia käyttösopimuksia pelkkää EuroDOCSIS 1 -standardia tukeville modeemeille ei enää solmita. Soveltuvia modeemeja löytyy edullisimmin esimerkiksi huuto.netistä ja muista vastaavista huutokaupoista käytettynä. Virallisesti sertifioidut modeemit ovat suositeltavimpia. Ennestään ongelmallisiksi kaapelimodeemeiksi on havaittu ainakin Netgear CG834WG ja Motorola SB4200E. Käytettäessä kaapelimodeemin yhteydessä langatonta tukiasemaa on huolehdittava langattoman verkon asianmukaisesta salaamisesta.

Yhteysongelmien selvitys

Suomenlinnan hoitokunta ei ole internetpalveluoperaattori eikä kaapelimodeemiverkkoyhteys kuulu vuokran piiriin. Tukea yhteysongelmien selvittämiseen ei ole aina saatavissa. Kaapelimodeemiverkon ylläpito tapahtuu hoitokunnan atk-henkilöstön varsinaisten työtehtävien ohessa. Hoitokunnan vastuu yhteyksien toiminnasta loppuu tilan TV-pistokkeeseen.

Yleisimmät ongelmatilanteet kaapelimodeemiverkossa johtuvat asukkaan tiloihin väärinkytketystä reititinlaitteesta, joka lamauttaa hiljalleen koko kaapelimodeemiverkon toiminnan. Reitittimet tulee kytkeä kaapelimodeemiin aina niiden WAN-portistaan, ei koskaan niiden LAN-portista. Reitittimen WAN-portti on usein hieman erillään LAN-porteista ja/tai erikseen merkitty tunnuksella WAN, Cable Modem tai Internet.

Toinen toistuva ongelma on ”IP-osoite on jo käytössä” -virhetilanne suoraan modeemiin kytketyssä työasemassa. Ongelmasta selviää ehkä helpoiten sammuttamalla työaseman hallitusti (lepotila ei riitä) ja käynnistämällä koneen osoitteen varausajan päätyttyä (puoli tuntia) uudelleen.

Kaapelimodeemiverkkoon liittyviin tiedusteluihin vastataan numerosta 0295 338 392.

Viapori.fi-sähköposti ja -palvelin

Asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus saada käyttöönsä oma viapori.fi-muotoinen sähköpostiosoite. Sähköpostitunnukset saat Suomenlinnan hoitokunnan toimiston asiakaspalvelusta (osoite Suomenlinna C40). Viapori.fi-palvelinta sähköpostipalveluineen ylläpitää Suomenlinnaseura ry. Lisätietoa ja neuvoja löydät asukasseuran sivuilta.