Aktuellt

Aktuell information till besökare

Även på Sveaborg börjar det bli möjligt fr.o.m. juni för serviceproducenterna att öppna stegvis och utan att glömma besökarsäkerheten.

Vi önskar dig välkommen att njuta av det lokala tjänsteutbudet och att besöka vårt unika världsarv! På Sveaborg finns det gott om aktiviteter för flera besök.

Tjänsternas öppethållningstider

Det finns sex museer, fjorton restauranger och kaféer, hantverkarateljéer, ett hostel, guidade rundvandringar och mycket annat.

Du kan ta en titt i vår öppethållnings- och evenemangskalender för att få de uppdaterade öppethållningstiderna då tjänsteproducenterna bekräftat dem. Det går också att följa företagens egna informationskanaler för att få den uppdaterade informationen.

Vi betjänar ansvarsfullt

Alla tjänsteproducenter på Sveaborg säkerställer trygga och säkra omständigheter för sin verksamhet. Utrymmen städas oftare, besökarantalen begränsas och den egna personalens säkerhet tas hand om bl.a. genom att installera plexiglas framför kundbetjäningsdiskar. Även handdesinfektionsmedel kommer att stå till förfogande.

Färjan och vattenbussen trafikerar med säkerheten som prioritet

Eftersom det endast går att nå Sveaborg med båt, kommer kundsäkerheten att skötas speciellt noga på HRT:s färjor och JT-Lines vattenbussar.

HRT följer upp antalet passagerare på färjan och myndigheternas instruktioner angående pandemin. Färjan trafikerar med glesare turtäthet och antalet passagerare begränsas tills vidare. Det går att åka till Sveaborg även med HRT:s servicefärja från Skatudden. På servicefärjan finns det gott om plats ute på däck.

Fr.o.m. den 1.6. börjar JT-Lines vattenbussar trafikera till Sveaborg, Lonnan och Skanslandet. Vattenbussarna tar färre passagerare ombord på en gång för att resan ska vara så säker som möjlig.

På färjan och vattenbussen kan du också njuta av resan ute på däck i den friska havsluften.

Vi hjälps åt att trygga säkerheten

Vi ber alla besökare att beakta de regler och instruktioner vi publicerar om specialtillståndet. Vi hjälps åt att hålla det nödvändiga säkerhetsavståndet till varann och att sköta god handhygien. När du gör uppköp, är det bra att hellre betala med kort än med kontanter.

Här kan du ta en titt på den aktuella informationen och instruktionerna om coronaepidemin på Institutet för hälsa och välfärds internetsidor.

Evenemang

Enligt statsrådets riktlinjer ordnas det inga stora offentliga evenemang på Sveaborg. På fästningens uteområden finns det gott om utrymme att röra sig tryggt, och mindre evenemang kan börja ordnas fr.o.m. juni.

Vi meddelar om fästningens evenemang i öppethållnings- och evenemangskalendern.

Mötes- och festlokaler

Fr.o.m. den 1.6. blir det möjligt igen att hyra möte- och festlokaler på Sveaborg. Övre gränsen för antalet tillställningsdeltagare kommer att meddelas genast när statsrådets och regionförvaltningsverkens riktlinjer står klara.

De tillställningar som redan bokats för sommaren 2020 (maj-september) för över 50 deltagare kan skjutas upp eller annulleras kostnadsfritt. De kunder som redan bokat kommer att få personliga instruktioner.

Turistinformationen svara på dina frågor

Sveaborgs turistrådgivare svarar gärna på frågor med anknytning till ditt besök till Sveaborg och hjälper dig med att planera besöket.

Turistinformationen fortsätter att betjäna digitalt fram till den 31.5. dagligen kl. 10.00-16.00. Turistinformationen i Strandkasernen öppnar åter sina dörrar den 1.6. Säkerheten kommer att beaktas även i turistinformationens utrymmen och verksamhet.

Det går att kontakta informationen per telefon: +358 295 338 410, per e-post: info(at)suomenlinna.fi eller via Messenger på Sveaborgs Facebooksidor.

Tack för att du följer instruktionerna. Ha ett tryggt och säkert besök på fästningen!

Alla aktuellt