Gå direkt till innehållet

Uppgifter

Restaurering

Restaureringsenhetens uppgift är om- och kompletteringsbyggnad av fästningens byggnader, årsreparationer samt utveckling av kulturmiljön.

Underhåll

Underhållsenheten svarar för disponentservice, miljöförvaltning och fastighetsförvaltning. Underhållsenheten består bl.a. av trädgårdsmästare, städare och servicemän.

Världsarvtjänster

Världsarvstjänstenheten betjänar inhemska och utländska resenärer samt särskilt samarbetspartner och intressentgrupper med en anknytning till världsarvsobjektet.

Förvaltning

Förvaltnings- och juridiktjänster stöder verksamheten i förvaltningsnämndens övriga enheter och svarar för förvaltningsuppgifter.