Media

Anvisningar för kamerateam

Sveaborgs land- och vattenområde tillhör staten och förvaltas av förvaltningsnämnden för Sveaborg som lyder under undervisnings- och kulturministeriet. För att bevara fästningen som har tagits upp på Unescos världsarvslista och dess känsliga natur är restriktionerna stramare än på allmänna områden i städer. Förvaltningsnämnden för Sveaborg skyddar det nationella monumentets och världsarvsobjektets värde.

Det är tillåtet att filma på uteområden på Sveaborg, om det inte äventyrar invånarnas eller besökarnas frid eller skadar naturen eller fästningens konstruktioner. För att trygga integritetsskyddet är det förbjudet att filma ett gårdsområde eller en byggnadsplats i publiceringssyfte.

Lokalens ägare eller hyresgäst, t.ex. restaurangägaren beviljar tillstånd att filma fästningens lokaler. I konferens- och festlokaler är filmning tillåtet för den som hyr lokalen. För färjornas och vattenbussarnas del begärs tillstånd att filma av trafikidkaren. (Förfrågningar för färjor: Sveaborgs Trafik (Förfrågningar för vattenbussar: JT Line.)

Tillstånd att filma och ytterligare information

Förvaltningsnämnden ska kontakta förvaltningsnämnden i god tid före filminspelningarna. Förvaltningsnämnden ger råd om hur världsarvvärden följs, inspelningsplatser väljs och hur inspelningstiderna anpassas till den övriga verksamheten på fästningsområdet (byggnadsplatser, utomhusevenemang, övriga filminspelningar).

Kamerateam behöver tillstånd att filma och tillstånd att använda uteområdet, om:

  • ett visst område ska avgränsas för filminspelningen
  • det behövs servicekörning eller el för filminspelningen
  • det behövs tungt inspelningsmateriel i filminspelningen

Tillståndsinnehavaren förbinder sig till ett avtalat inspelningsområde samt de begränsningar som ställs för servicekörning och parkering, svarar för vederbörlig tillsyn, styr hur allmänheten rör på sig i området och informerar om inspelningen på överenskomna inspelningsplatser.

Kontakta Rådgivare Försäljning och Evenemang  för mer information: tilavuokra@suomenlinna.fi.