Lähikuva linnanpihalla sijaitsevasta tykistä.

Öppettider och evenemang

2.2.-31.3.2021

Utställning: Blårockarnas melodier – Flottans musikkårs historia

Bild: Flottans musikkår. På gruppfotot Kustflottans musikkår från år 1935 med dirigent Karl Hellman i mitten.

Blårockarnas melodier – Flottans musikkårs jubileumsutställning på Sveaborgsmuseet och på turistinformationen i Strandkasernen

Flottans musikkår är redan över 100 år gammal, och musikkårens långa, mångsidiga och framgångsrika historia firas även på Sveaborg. Du kan bekanta dig med utställningen på Sveaborgsmuseet, och en del av föremålen finns utställda även i turistinformationens utrymmen i Strandkasernen.

Musikkåren har under sin drygt hundraåriga historia uppträtt på evenemang av alla de slag, allt från statliga tillställningar till ”Tattoo”-evenemang och marschkonserter, från kvällsandakter till restauranguppträdanden och skolbesök. All den inlärda och spelade musik som Flottans musikkår uppträtt med formar ett oerhört brett spektrum. Militärmusikernas arbete är enligt musikerna själva det mångsidigaste yrket en musiker kan tänkas ha.

Produktion av utställningen

Maritima centret Forum Romanum har producerat denna utställning som i ton och bild presenterar musikkårens färggranna och mångfacetterade historia. Utställningen bjuder på musikkårens historia i form av texter, bilder och föremål. Utställningen har byggts i samarbete med Flottans musikkår, och den baserar sig på Kauko Karjalainens historieverk om musikkåren Puhallamme elämyksiä (’Vi blåser upplevelser’).

Utställningsbesök

Utställningen är öppen på Sveaborgsmuseet fr.o.m. den 23 oktober 2020 under museets öppettider. Utställningsbesöket kostar museets inträdesavgift. Utställningen finns till påseende åtminstone till den 31 mars 2021. Dessutom finns en del av utställningsföremålen på turistinformationen som är öppen för allmänheten.

Läs mer om Sveaborgsmuseets och turistinformationens öppettider i vår kalender här.

Turistinformationen ligger alldeles intill huvudbryggan på Sveaborg och har öppet under vintersäsongen dagligen kl. 10–16.

Marinmusikkårernas starka anknytning till Sveaborg

Marinmusikkårernas historia har stark anknytning till Sveaborg. På 1700-talet verkade den svenska skärgårdsflottans musikkår i fästningen och på 1800-talet verkade flera av den ryska kejserliga flottans orkestrar här.

Flottans musikkår verkade i Helsingfors på 1920 och 1930-talet och dess personal bodde på Sveaborg. Georg Malmstén, en av de mest berömda musikerna i Flottans musikkår, bodde på 1920-talet på Sveaborg.

Flottans musikkår flyttade till Åbo efter andra världskriget. Forum Marinum, som är den finska marinens museum har producerat en jubileumsutställning om Flottans musikkår som nu visas på Sveaborgsmuseet.

Kom och se Blårockarnas melodier!

  1. Kom på plats endast om du är frisk. Om du har influensasymptom eller om du har träffat insjuknade eller exponerade människor, delta inte i evenemanget!
  2. Tvätta händerna flitigt.
  3. Använd handsprit.
  4. Nys i en näsduk eller i ärmen.
  5. Håll tillräckligt säkerhetsavstånd till andra människor.
  6. Vi rekommenderar att man alltid använder ansiktsmask i kollektivtrafiken samt i offentliga inomhusutrymmen och på offentliga tillställningar.

Plats

Sveaborgsmuseet (nummer 18 på kartan)

Turistkarta (pdf)

Pris

8/5/4/0 €

Det går att använda Museikortet för inträdet till Sveaborgsmuseet.

Köp biljetter

Tid

  • 2.2.-31.3.2021

Tilläggsinformation

Trafikförbindelser till Sveaborg

Plats

Sveaborgsmuseet (nummer 18 på kartan)

Turistkarta (pdf)

Pris

8/5/4/0 €

Det går att använda Museikortet för inträdet till Sveaborgsmuseet.

Köp biljetter

Tid

  • 2.2.-31.3.2021

Tilläggsinformation

Trafikförbindelser till Sveaborg