Pääreitiltä muurinreuna ja kasematin aukko linnanpihalle tultaessa.

必到地点

于1748年建造的海上要塞 ,是 芬兰最受欢迎的旅游景点之一。每年有约一百万人到此游览。