Övriga tjänster

Bibliotek

Sveaborgs bibliotek har varit en viktig del av öns kulturliv sedan 1957. I biblioteket ordnas ofta evenemang, utställningar och författarmöten. Där kan man också läsa tidningar och använda datorer.

Sveaborgs bibliotek är det minsta av Helsingfors stadsbiblioteks filialbibliotek. Bibliotekets egen samling är liten, men man kan beställa material från vilket som helst av huvudstadsregionens bibliotek.

Tillgänglighet: Rutten från huvudbryggan till biblioteket följer den lättare rutten. Bibliotekets huvudentré har trappor med ledstänger på båda sidorna. På begäran kommer man även in via en sidodörr, och då finns enbart en trappa på vägen. Dörren till bibliotekets toalett har en dörröppning som är 80 cm bred, men toaletten är liten.