Sevärdheter

Dockan

Sveaborgs skeppsvarv är Finlands äldsta och en av Europas äldsta torrdockor som fortfarande är i bruk.

Byggnationen inleddes år 1750. Varvsbassängerna och dockans servicebyggnader fungerade som bas för Sveriges skärgårdsflottas eskader vid Sveaborg fram till år 1808. Under 1760-talet byggdes fartyg till skärgårdsflottan vid varvet under ledning av den berömda fartygsarkitekten Fredrik Henrik af Chapman.

I början av den finska perioden (1918–) hade Statens flygplansfabrik sin verksamhet vid varvet, där de första finländska flygplanen tillverkades. Under 1930-talet användes dockans bassäng som ubåtsbas för flottan. Efter andra världskriget tillverkade Valmet Oy först fartyg vid varvet som krigsskadestånd till Sovjetunionen.

Reparationsplats för segelfartyg

I dag repareras segelfartyg i trä i torrdockans stora bassäng. Viaporin telakka ry ansvarar för varvets verksamhet i syfte att bevara de kunskaper och färdigheter som är förknippade med gamla segelfartyg och restaurering av dessa.

På varvsområdet finns också en smed, ett båtvarv och ett segelmakeri.

Dockans utsiktsterrass

Själva varvsbassängen och områdena i dess omedelbara närhet är ett byggplatsområde där tillträde för allmänheten är förbjudet. Varvsbassängen och de dockade fartygen ser du bäst från dockans utsiktsplattform som är markerad på turistkartan.

Särskilt intressant är det att följa varvets verksamhet under utdockningen på våren och indockningen på hösten, då den stora inre bassängen fylls med vatten.

Avståndet från huvudbryggan till dockan är cirka 600 meter. Om somrarna stannar vattenbussen vid Artillerivikens brygga, cirka 200 meter från utsiktsterrassen.