Konferenslokaler

Ritrummet, max. 30

I Museiverkets tidigare utrymmen har man restaurerat den ljusa och rymliga möteslokalen Ritrummet. Från fönstren öppnar sig en vy över Artilleriviken.

piirtamo

  • Är lämplig för: möten, föreläsningar, kl. 9-17
  • Personantal: högst 30
  • Priser 2024: 380/490 €
  • Utrymmen: mötesrum, kaffekök, toalett, grupparbetsrum
  • Möblering: ett stort mötesbord och stolar för 30 personer, serveringsbord
  • Utrustning: skärm, högtalare, trådlös internetförbindelse, kaffeservis
  • Observera! Passar ej för rörelsehindrade på grund av de branta trapporna.

Möteslokalen Ritrummet är belägen i en byggnad med namnet travers Adlerfelt. Att bygga om byggnadens övre våning blev aktuellt när Museiverket lade ner verksamheten vid sitt verksamhetsställe på Sveaborg år 2007. Ritrummet byggdes om till en möteslokal för uthyrning, till vilken det också hör ett litet kök, en toalett och ett arbetsrum. Museiverkets gamla möbler har samlats till en sittgrupp i lokalen. Ritrummet togs i bruk i början av år 2008.

Till kökets utrustning hör kylskåp, spis, ugn, mikrovågsugn, kaffe- och vattenkokare samt kaffeservis. Möteskaffet kan enkelt kokas i köket, och till lunchen kan man förflytta sig till exempelvis Restaurang Adlerfelt på nedre våningen.

Travers Adlerfelt byggdes på 1750- och 1770-talen som en del av det yttersta värnet som skyddade Vargöns galärdocka. Fasaden mot havet är byggd som försvarsmur i syfte att ta emot artillerield från Skanslandet. I kasematterna i gråsten på den nedre våningen fanns kanongluggar och på andra våningen, som är byggd i tegel, fanns en tät rad av gevärsgluggar. På 1780-talet byggdes byggnaden ut med lagerutrymme för den expanderande skärgårdsflottan och bottenvåningens valv ersattes med ett mellanbjälklag i trä. Den översta mansardvåningen murades om till en normal våning och ovanpå den byggdes ännu en vindsvåning.

Byggnadens översta våningar brann under bombningarna i Krimkriget, varefter byggnaden sänktes till ett tvåvåningshus med plåttak. Travers Adlerfelt fungerade som det ryska artilleriets lager för tungt artilleri, och byggnaden fick ungefär sitt nuvarande utseende åren 1864–1866. I slutet av 1800-talet revs de sista delarna av kaponjär Adlerfelts gavel av byggnaden.

I början av den finska perioden fungerade personalmatsalen för luftstridskrafternas flygplansfabrik i byggnaden. På 1930-talet övergick byggnaden i Valmet Oy:s besittning som lager- och övernattningsutrymmen. När krigsskadeståndsindustrin var som livligast inhystes varvets kontor, personalens sociala utrymmen och personalmatsalen i byggnadens nedre våning. År 1986 restaurerades den övre våningen, med undantag av bostaden i den södra gaveln, till kontorslokaler för Museiverket.