Hållbar turism

Besökare på fästningen

Sveaborg är en av Finlands populäraste turistattraktioner. Under de senaste 20 åren har antalet besökare på Sveaborg ökat från 600 000 till en miljon. Samtidigt har resmålets besökarkrets genomgått en förändring. I början var besökarna främst stadsbor som tillbringade en sommardag på fästningen, men i dag är största delen av besökarna internationella gäster.

År 2018 besökte cirka en miljon personer Sveaborg. Flest besökare har Sveaborg mellan maj och september. Antalet vinterbesökare har dock ökat stadigt under de senaste åren och år 2018 besökte så gott som 300 000 personer Sveaborg under vintern. Uppföljningen av besökarantalet grundar sig på antalet passagerare på färjan och vattenbussen. Dessutom beaktar man de besökare som anländer med egen båt och exkluderar invånarna och pendlarna.

Sveaborg har besökare från hela världen. Enligt den senaste besökarundersökningen utgjordes de fem största nationalitetsgrupperna utöver finländare av tyskar, amerikaner, britter, ryssar och spanjorer. Förhållandet mellan utländska och inhemska besökare varierar under vinter- och sommarsäsongen. Under vintersäsongen är antalet utländska gäster större. 67 procent av alla besökare är utlänningar.

Sjöfästningen lockar besökare med sevärdheter, natur, samvaro och kulturarv.

Sveaborg erbjuder olika tjänster året runt

Besökarna betjänas av cirka 30 producenter av turisttjänster. Tjänsterna bildar följande huvudgrupper: restaurang- och cafétjänster, musei- och utställningstjänster samt sjötrafiktjänster. Dessutom finns det en aktör som erbjuder logi. Även flera aktörer inom konst och konsthantverkare har lokaler på Sveaborg. Dessutom har olika organisationer och offentliga aktörer, såsom Sjökrigsskolan, Sveaborgs fängelse, Viaporin telakka ry och Suomenlinnaseura, verksamhet på sjöfästningen. Läs mer om tjänsterna på Sveaborg här.

Besökarundersökningar vart fjärde år

Besökarundersökningarna, som ger mer omfattande information om besökarna och deras besökarupplevelse, genomförs vart fjärde år. Den senaste besökarundersökningen, som är från år 2018, genomfördes för första gången i samarbete mellan alla världsarvsobjekt i Finland.