Hållbar turism

Strategi för hållbar turism

Skyddsarbetet styrs av Sveaborgs strategi för hållbar turism som förvaltningsnämnden för Sveaborg har utarbetat tillsammans med sina intressentgrupper. Strategin tar hänsyn till skyddet av objektet och utvecklandet av turismen. Målet är att Sveaborg ska utvecklas till en föregångare inom hållbar turism. Strategin erbjuder ett verktyg och gemensamma riktlinjer som används till att bevara världsarvsobjektet.

I strategin för hållbar turism ingår ett separat åtgärdsprogram (på engelska) där de konkreta åtgärderna i planen, inklusive tidsplaner, definieras. Åtgärdsprogrammet omfattar tidsperioden mellan 2015 och 2020.

Öppna en mindre (1.9 MB) eller större (15 MB) PDF-version (på engelska) av Sveaborgs strategi för hållbar turism.