Hållbar turism

Strategi för hållbar turism

Skyddsarbetet styrs av Sveaborgs strategi för hållbar turism som förvaltningsnämnden för Sveaborg har utarbetat tillsammans med sina intressentgrupper. Strategin tar hänsyn till skyddet av objektet och utvecklandet av turismen. Målet är att Sveaborg ska utvecklas till en föregångare inom hållbar turism. Strategin erbjuder ett verktyg och gemensamma riktlinjer som används till att bevara världsarvsobjektet.

Sveaborgs första strategi för hållbar turism utarbetades för åren 2015–2020. Den nuvarande strategin är en kortsiktig uppdatering som kommer att fungera som en bro till turism efter pandemin i världsarvsobjektet mellan åren 2021 och 2023.

Öppna pdf-version (på engelska) av Sveaborgs strategi för hållbar turism 2021 – 2023 här.

Öppna en mindre (1.9 MB) eller större (15 MB) PDF-version (på engelska) av Sveaborgs strategi för hållbar turism 2015-2020.

I strategin för hållbar turism ingickr ett separat åtgärdsprogram (på engelska) där de konkreta åtgärderna i planen, inklusive tidsplaner, definieras. Åtgärdsprogrammet omfattade tidsperioden mellan 2015 och 2020.