Världsarvet

Monumentet bevaras

Världsarvskonventionen ålägger den finska staten att sörja för att Sveaborg bevaras i ett så autentiskt skick som möjligt. Dispositionsplanen för Sveaborg utgår från att ett ändamålsenligt bruk av fästningen garanterar att monumentet bevaras för eftervärlden.

Världsarvsobjektet restaureras, underhålls, presenteras och förvaltas av Förvaltningsnämnden för Sveaborg som lyder under undervisnings- och kulturministeriet.

Som värd för världsarvsobjektet har förvaltningsnämnden ansvaret för att bevara monumentet och de tillhörande historiska och arkitektoniska värdena för kommande generationer.

Den nya förvaltningsplanen slutfördes i slutet av 2019. Planen gjordes i form av en process tillsammans med olika samarbetspartner.

Gå till Förvaltnings­nämndens webbsida och läs mer om förvaltningsplan.