Världsarvet

Hållbar turism

Unescos världsarvsobjekt Sveaborg är ett av vårt lands mest populära resmål. Turismens tillväxt ute i världen, i Finland och i Helsingfors syns även på Sveaborg. Förvaltningsnämnden för Sveaborg är en aktiv partner i nätverk där turism definieras och utvecklas såväl i närområden i Helsingfors som på nationell och internationell nivå.

Under de senaste 20 åren har antalet besökare på Sveaborg ökat från 600 000 besökare till en miljon. Samtidigt har resmålets besökarkrets genomgått en ändring. I början var besökarna främst stadsbor som tillbringade en sommardag i fästningen, men nu är största delen av besökarna internationella gäster.

Sjöfästningens dragkraft ligger i dess historia, sevärdheter och den marina miljön. På Sveaborg samlas stora besökarvolymer, kulturvärden som förutsätter skydd, huvudstadsregionsbornas behov av rekreation i närområden och de lokala invånarnas vardag. För att trygga kulturell, social, ekologisk och ekonomisk framgång måste man kunna utnyttja medlen för hållbar turism.

Med hållbar turism strävar man efter att minimera turismens negativa effekter och maximera de positiva effekter som den medför. Förvaltningsnämnden för Sveaborg har som syfte att ta hänsyn till hållbarhet i all sin verksamhet och hållbara handlingssätt förutsätts även av förvaltningsnämndens intressentgrupper.

På denna webbplats har vi samlat information om Sveaborgs strategi för hållbar turism, principer för hållbar turism samt om mätning och uppföljning av hållbar turism.

Sustainable Travel Finland-märke

Förvaltningsnämnden för Sveaborg har år 2020 tilldelats märket Sustainable Travel Finland som tecken på värdefullt och långsiktigt arbete för hållbar turism. Sustainable Travel Finland (STF) är Visit Finlands program för hållbar turism vars syfte är att erbjuda turistföretag och -regioner en konkret utvecklingsmodell för hållbar turism. Med dess hjälp blir det lättare för företaget att systematiskt tillgodogöra sig hållbara arbetssätt. Läs mer om STF-programmet.