Suomenlinna ilmasta käsin lumipeitteisenä.

Fästning och historia

Fästningen Sveaborg vid inloppet till Helsingfors byggdes under den svenska tiden som bas för skärgårdsflottan.