Gå direkt till innehållet

Den svenska tiden 1748-1808

Sverige förlorade sin ställning som stormakt samt de mest betydelsefulla östliga fästningarna under första hälften av 1700-talet i krigen mot Ryssland. Det ansågs nödvändigt att förstärka försvaret av Finland. I år 1748 började fästningsarbetet i Helsingfors och på de närliggande Vargskärsholmarna, där dagens Sveaborg byggdes.

Den ryska tiden 1808-1918

Fästningen Sveaborg kapitulerade till de ryska trupperna år 1808 och samtidigt började ett nytt skede i fästningens historia. Året därpå blev Finland ett autonomt storfurstendöme under Ryssland, men Sveaborg förblev administrativt ett ryskt militärobjekt.

Den finska tiden

Efter den ryska revolutionen och Finlands självständighet övergick Sveaborg till Finland år 1918 och fästningens finska namn ändrades till Suomenlinna (’Finlands borg’). Först Sveaborg blev en finsk garnison och år 1972 flyttade fick Sveaborg en civilförvaltning.