Suokki-lautta Suomenlinnan laiturissa, taustalla näkyy Lonnan saari

För besökare

Trafikförbindelser

Resan till Sveaborg sker med båt. Färjan trafikerar året om från Salutorget till Sveaborg. Därtill trafikerar en vattenbuss från maj till slutet av oktober till Sveaborg. Gästhamnen i mitten av Sveaborg tar emot resenärer som anländer med en egen båt.

Tidtabellerna för sjötransporter finns i Digital Sveaborg-guide (länken till sjötransport tidtabellerna i Sveaborg-guiden).

Under resan som tar 15–20 minuter har man en fin möjlighet att beundra det marina Helsingfors och njuta av landskapet.