Kuvassa näkyy valkoinen kukkaketo, jonka taustalla Suomenlinnan muuria

Frivilligarbete på Sveaborg

Volontär med din egen grupp

Förvaltningsnämnden för Sveaborg erbjuder företag och föreningar volontärarbete vid Unescos världsarvsobjekt Sveaborg. Under året kan vi endast erbjuda volontärarbete till ett begränsat antal grupper. Merparten av talkoarbetet finns på våren och hösten.

Genom volontärarbete kan din grupp bidra till att bevara det gemensamma världsarvet och ha en trevlig dag nära havet i Sveaborg.

Vad gör man i volontärarbete?

I volontärarbete vårdar man landskapet kring världsarvsobjektet. Det bestäms av den rådande situationen för säsongsarbetet och landskapsvården. Du kan till exempel samla in och sortera strandskräp, avlägsna invasiva eller främmande arter som inte tillhör landskapet, kratta slåtterrester, samla frön eller plantera växter.

Dagens program

Förvaltningsnämnden för Sveaborg kan erbjuda volontärarbete på vardagar kl. 8–15. Arbete utförs vanligen i cirka 2–3 timmar. Vi förser gruppen med ett arbetsobjekt, vägledning och verktyg för arbetet och information om världsarvsobjektet under arbetets gång. Samarbetet skräddarsys efter den tid och de jobb som erbjuds. Vi tar hänsyn till gruppernas önskemål vid planeringen av talkodagen.

Gruppen kan tillbringa hela dagen i Sveaborg. Fästningens restauranger och caféer, museer, gallerier och andra besöksmål erbjuder utmärkta alternativ för en heldagsvistelse vid världsarvsobjektet.

Till sommaren 2023 är volontärtjänsterna redan tillsatta. Ansökningar kan fortfarande skickas, eftersom grupper kommer att tas emot igen från september 2023.

Ansökan för volontärarbete

Grupper som är intresserade av volontörarbete i Sveaborg ombeds att kommunicera sina önskemål till Förvaltningsnämnden för Sveaborg med denna blankett. Efter att vi fått era kontaktuppgifter återkommer vi snart.

"*" indicates required fields

Hur många personer kommer preliminärt att delta i verksamheten
Ange datumalternativ eller tidsintervall för möjliga dagar
Vi ordnar volontärarbete på vardagar kl. 8–15. Talkots längd är vanligen ca 2–3 timmar.
Hurdant arbete önskar ni till ert program? Vi strävar till att ta hänsyn till önskemålen när vi väljer arbetsobjekt.
Är alla deltagare försäkrade under volontärarbetet?*
Vi kräver att grupper har en egen försäkring för olyckor under arbetet och på resor som är direkt relaterade till volontärarbetet.
Vänligen ge oss ett nummer där vi kan nå dig på vardagar cirka kl. 8–16.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Tack för att ni vill bidra till att bevara vårt gemensamma världsarv.