Världsarvet

Frivilligarbete på Sveaborg

Nu är det möjligt att göra volontärarbete på världsarvsobjektet via parkfadderverksamheten. Parkfadderverksamheten är volontärarbete som ordnas av Helsingfors stads byggnadskontor och utförs i parker mer än en gång under året.

På Sveaborg ordnas årligen ett internationellt volontärarbetsläger som ingår i Unescos volontärprogram. Lägret har ordnats på Sveaborg sedan år 2015 och där deltar cirka 15 ungdomar.

Kom och hjälp oss att bevara världsarvet!