Trafikförbindelser

Med egen båt

Gästhamnen på Vargön på Sveaborgs dockområde är en populär besöks- och övernattningsplats. Gästhamnen har öppet för båtar från första maj till slutet av september. I ett tidigare ammunitionsförråd har man renoverat lokaler för hamnrestaurangen Valimo, och i samma byggnad finns också alla hamntjänster.

Båtarna anländer till hamnen längs en led mellan Västersvartön och Vargön. Hamnen har 40 bryggplatser med bomförtöjning. All förtöjning är avgiftsbelagd och sker i ankomstordning. Gästhamnen tar inte emot förhandsreservationer. I Sveaborg säljs inte bränsle. Mer information om tjänsterna i hamnen och förtöjningsavgifter på gästhamnens egen webbplats (på finska).

Gästhamnen är den enda landstigningsplatsen som är avsedd för besökare i Sveaborg. De övriga bryggorna i fästningsområdet används av myndigheterna, försvarsmakten, färje- och vattenbusstrafiken eller invånarna, och det är inte tillåtet att förtöja vid dem. På grund av sjögången som orsakas av den livliga båttrafiken (t.ex. Sverigebåtarna) kan förtöjning på andra platser orsaka farliga situationer.