Trafikförbindelser

Vattenbuss

Tidtabeller och restiden

FRS Finland Oy trafikerar fästningen och Lonna ön från maj till slutet av september. Restiden är ungefär 20 minuter. Tidtabellerna finns på FRS Finland Oy webbplats. Här kan du kolla tidtabellerna.

Avgångsplatser

Vattenbussen avgår från Salutorget. I Sveaborg avgår vattenbussen från Artillerivikens brygga och stannar också vid Kungsporten. En del av vattenbussturerna stannar också vid ön Lonnan längs rutten från Salutorget till Sveaborg.

Vi rekommenderar att besökarna åker till Salutorget med kollektivtrafiken för att minska utsläppen. Antalet parkeringsplatser kring Salutorget är mycket begränsat.

Biljetter

Biljetter till vattenbuss köps från vattenbussföretagarens webbutik eller på vattenbussen. Gå till webbutiken. Biljettpriserna anges på företagarens webbplats. Här kan du kolla priserna. HRT:s biljetter är inte giltiga på vattenbussen.