Trafikförbindelser

Vattenbuss

JT-Line sköter vattenbusstrafiken till Sveaborg. Vattenbussen trafikerar fästningen i maj–september, och tidtabellerna finns på JT-Lines webbplats.

Vattenbussen avgår från Kolerabassängen på Esplanadparkens sida av Salutorget. Vi rekommenderar att besökarna åker till Salutorget med kollektivtrafiken för att minska utsläppen. Antalet parkeringsplatser kring Salutorget är mycket begränsat.

I Sveaborg avgår vattenbussen från Artillerivikens brygga och stannar också vid Kungsporten. En del av vattensbussturerna stannar också vid ön Lonnan längs rutten från Salutorget till Sveaborg.

HRT:s biljetter är inte giltiga på vattenbussen. Biljetterna köps antingen i biljettförsäljningskiosken på Salutorget eller på vattenbussen. Biljettpriserna anges på JT-Lines webbplats.