Trafikförbindelser

Vattenbuss

JT-Line sköter vattenbusstrafiken till Sveaborg. Vattenbussen trafikerar fästningen i maj–september, och tidtabellerna finns på JT-Lines webbplats.

Vattenbussen avgår från Kolerabassängen på Esplanadparkens sida av Salutorget. I Sveaborg avgår vattenbussen från Sveaborgscentrets brygga och stannar också vid Kungsporten. En del av vattensbussturerna stannar också vid ön Lonnan längs rutten från Salutorget till Sveaborg.

HRT:s biljetter är inte giltiga på vattenbussen. Biljetterna köps antingen i biljettförsäljningskiosken på Salutorget eller på vattenbussen. Biljettpriserna anges på JT-Lines webbplats.