Trafikförbindelser

Vattenbuss

Tidtabeller och restiden

JT-Line sköter vattenbusstrafiken till Sveaborg. Vattenbussen trafikerar fästningen från maj till slutet av oktober, och tidtabellerna finns på JT-Lines webbplats. Här kan du kolla JT-Lines tidtabeller.

Avgångsplatser

Vattenbussen avgår från Kolerabassängen på Esplanadparkens sida av Salutorget. I Sveaborg avgår vattenbussen från Artillerivikens brygga och stannar också vid Kungsporten. En del av vattensbussturerna stannar också vid ön Lonnan längs rutten från Salutorget till Sveaborg.

Vi rekommenderar att besökarna åker till Salutorget med kollektivtrafiken för att minska utsläppen. Antalet parkeringsplatser kring Salutorget är mycket begränsat.

Biljetter

Biljetterna köps antingen på förhand från webbutiken, i biljettförsäljningskiosken på Salutorget eller på vattenbussen. Biljettpriserna anges på JT-Lines webbplats.

HRT:s biljetter är inte giltiga på vattenbussen.