Festlokaler

Krutkällaren, max. 60

Från början byggdes åtskilliga krutlager på Sveaborg, eftersom krutet skulle skyddas från fukt och fiendens artilleri. Den ena av de två bevarade krutkällarna har restaurerats till en festlokal för uthyrning.

  • Är lämplig för: fester kl. 10-01, möten kl. 9-17
    Personantal: högst 60 (innehåller alla personer, även t. ex. catering personal)
  • Priser 2023-2025: sommar fr-lö 690 € / vinter och andra dagar 570 €
  • Utrymmen: festsal, uppvärmningskök
  • Möblering: matbord och stolar för 60 personer, serveringsbord, 2 barnstolar
  • Utrustning: filmduk, dataprojektor, internetförbindelse (WLAN), mixerförstärkare, CD-spelare, mikrofon, bläddertavla
  • Observera! Toaletterna är belägna i en separat uthusbyggnad.

 

Krutkällaren är ett utrymme helt utan fönster, där fester och möten kan arrangeras utan störande telefoner. Det tjocka jordtaket gör att mobiltelefoner inte fungerar här. Till festsalen går man längs en lång, smal försvarskorridor. I den andra försvarskorridoren finns ett litet kök. Salen är ett tunnvalv i tegel. Teknik och el har placerats under brädgolvet vid restaureringen.

Under den gustavianska tiden byggdes tre stora krutmagasin på Sveaborg. Krutkällaren på Vargön, som byggdes åren 1776–1778, är den ena av de två som har bevarats till denna dag.

De väldiga valven i Vargöns krutkällare har murats igen med tegel. Inne kan man ännu se arkitekturen från den svenska tiden: kring det stora tunnvalvet finns en låg, välvd försvarskorridor med gevärsgluggar. Till källarens inre del kom man enbart via den omringande korridoren från byggnadens södra gavel. På väggarna och i valven fanns ett skickligt utfört ventilationssystem som höll krutet torrt.

Takkonstruktionerna skadades i branden efter bombningarna under Krimkriget. År 1878 täcktes källaren helt med mäktiga jord- och sandlager, så att enbart fördjupningen i den nordostliga fasaden förblev synlig. Under den finska tiden användes krutkällaren som lager och potatiskällare. I innerväggen i källargaveln gjordes en dörröppning. År 1999 restaurerades Krutkällaren till mötes- och festlokal.