För besökare

Tillgänglighet

Sveaborg är en krävande plats för rörelsehindrade. Sveaborgs vägar är antingen sten-, grus- eller sandbelagda. Det går inte att helt undvika ojämna stenlagda partier.

Terrängen är ställvis kuperad och svårframkomlig, och därför är det bra för rullstolsburna att ha med sig en medhjälpare. Vädret kan dessutom göra vägarna ojämna och hala.

Har man nedsatt syn kan det vara svårt att uppfatta gångvägarna, och det finns många ställen med fallrisk inom fästningen. Även i de mörka tunnlarna är det svårt att ta sig fram med dålig syn.

Här har vi samlat information om tillgängligheten på de centrala besöksmålen. Tillgängligheten och servicen presenteras även i samband med beskrivningen av varje besöksmål.

Lättare rutt på Sveaborg

Utöver den blå rutten på fästningen finns det en lättare rutt att ta sig fram på. Genom att välja den kan rullstolsburna och personer med barnvagn undvika en del av de besvärliga ställena. Rutten är inte separat utmärkt i terrängen, men en karta över rutten kan skrivas ut här eller hämtas vid ankomst till Sveaborg på besökcentret i Strandkasernen nära huvudbryggan.

Handikappanpassade toaletter

Det finns handikappanpassade allmänna toaletter på Sveaborg, och dessa finns markerade på kartan. Därtill har många restauranger och museer handikappanpassade toaletter. De handikappanpassade toaletterna har olika mått och utrustning.

HRT:s färja

De parkeringsplatser som ligger närmast färjorna till Sveaborg finns intill terminalbyggnaden på Salutorget. Det finns inga platser som är reserverade för rörelsehindrade. Stenläggningen på torget gör att det är svårt att ta sig fram med rullstol och motsvarande.

Biljettautomaterna finns på Salutorget (utanför terminalbyggnaden) och vid Sveaborgs huvudbrygga. Alla biljettautomater är planerade för att passa personer med hög rullstol eller kortväxta personer. På somrarna kan biljetterna också köpas i terminalbyggnaden på Salutorget. Det finns bänkar inne i terminalbyggnaden på Salutorget.

Man går ombord på färjorna Tor, Suokki och Suomenlinna II längs en ramp. Den förbindelse till Sveaborg som är mest tillgänglig för rörelsehindrade är passagerarfärjan Suomenlinna II. Dörrarna öppnas med ett knapptryck och trösklarna mellan bildäck och passagerarutrymme är låga. I passagerarutrymmet finns fritt utrymme för rullstolar, men inga särskilt utmärkta platser för rörelsehindrade och inte heller fästen för rullstol. Färjorna har inga handikappanpassade toaletter.

 

Servicefärjan

Vägen till servicefärjans däck är tillgänglig för rörelsehindrade, men passagerarutrymmet är trångt. Dörrarna är smala och trösklarna höga. Resetiden är dock så kort att man vid behov kan sitta i bilen.

Huvudbryggan på Sveaborg

Vid Sveaborgs huvudbrygga finns ett tak under vilket man kan söka skydd mot regn medan man väntar på färjan. I Strandkasernen alldeles intill bryggan för HRT:s färjor ligger väntsalen för färjan. I väntsalen finns en handikappanpassad toalett.

Biljettautomaternas knappar och display finns högt uppe. Biljetten kan även köpas med mobiltelefon, anvisningarna finns på informationstavlan på regnskyddets vägg.

Sveaborgsmuseet
Museet är beläget i Sveaborgscentret i två våningar. Utställningslokalerna på första våningen är tillgängliga. Till andra våningen kommer man med hjälp av personalen via kontoret med hiss som har automatiska skjutdörrar. Auditoriet är tillgängligt. Det finns en handikappanpassad toalett i byggnaden.

Ehrensvärdmuseet
Museet är beläget i andra våningen i kommendantens hus och nås via en lång trappa. Det finns ingen handikappanpassad passage till museet.

Ubåten Vesikko
Ubåten Vesikko är inte tillgänglig med rullstol.

Krigsmuseets Manege
Framför entrén är marken sluttande, och det finns små nivåskillnader som är besvärliga att ta sig över med rullstol. Dörrarna är stora och tunga att öppna, men personalen hjälper om möjligt. Utställningen ligger på en våning och det finns sittplatser där man kan vila sig i utställningslokalen. Det finns en handikappanpassad toalett i museet.

Leksaksmuseet
Entrén har en trappa. Det finns en ramp som lyfts på plats vid behov. Med hjälp kommer man in med rullstol. Inomhus är museet relativt tillgängligt för rörelsehindrade besökare. Lokalerna ligger på ett plan och det finns sittplatser där man kan vila sig i utställningslokalen. Av museets toaletter är den ena mer rymlig och lämpar sig för rörelsehindrade.

Tullmuseet
Entrén har trappor.

Adlerfelt
Entrén ligger nästan på marknivå. Det finns en handikappanpassad toalett i restaurangen.

Restaurang Sveaborgs Bryggeri
Entrén har en ramp. Det finns en handikappanpassad toalett i lokalen.

Bastion Bistro
Entrén har en ramp och det finns en handikappanpassad toalett i restaurangen.

Restaurang Walhalla: Walhalla Gourmet, Pizzeria Nikolai och Solterrassen
Walhallas huvudentré har trappor, men rörelsehindrade kan ta sig in i restaurangen via bakdörren; personalen hjälper till. Det finns nivåskillnader i restaurangen som har försetts med ramper. Det finns en handikappvänlig toalett i restaurangen, men den är liten. Man kommer in i Pizzeria Nikolai med rullstol med assistans längs en brant ramp. Till Solterrassen leder långa och smala trappor.

Valimo
Entrén har nivåskillnader, och därför behövs en assistent. Inomhus är det möjligt att röra sig med rullstol. Den smalaste dörröppningen har en fri bredd på 75 cm. Det finns en ramp längs passagen via restaurangsalen. En del av borden på terrassen är tillgängliga med rullstol. Restaurangen har en rymlig och relativt handikappvänlig toalett.

Viaporin Deli & Café
Entrén har en ramp. Det finns en handikappanpassad toalett i lokalen.

Café Vanille
Entrén till caféet har trappor.

Café Silo
Entrén till caféet har trappor.

Linna Bar
Caféets lokaler ligger på en och samma våning. Det finns en handikappanpassad toalett i byggnaden.

Sveaborgscentrets café
Vid byggnadens huvudentré finns en höjdskillnad som har försetts med en ramp. Utanför byggnaden är marken stenlagd, och det finns bänkar där man kan ta pauser. Caféet ligger på centrets första våning. Det finns en handikappanpassad toalett i byggnaden.

Café Piper
Caféet ligger i en park, uppe på en kulle. Vägen mot parken är en flack uppförsbacke. Entrén har en trappa. En del av parkterrassens bord är tillgängliga med rullstol.

Café Samovarbar i Leksaksmuseet
Entrén har trappor. Det finns en ramp som lyfts på plats vid behov. Med hjälp kommer man in med rullstol. Av museets toaletter är den ena mer rymlig och lämpar sig för rörelsehindrade.

Officersklubb
Restauranglokalerna ligger på tre våningar och byggnaden har ingen hiss. Det finns ingen handikappanpassad passage.

Shopping

Svaborgscentrets butik
Sveaborgscentret ligger längs rullstolsrutten. Tillgänglighet har beaktats vid planeringen av centret, och det finns en handikappanpassad toalett.

Sveaborgs konsthantverkares affär b34
Man kommer in i butiken längs en ramp, men inne i butiken finns två trösklar där man behöver en medhjälpare.

Museiaffären
Man kommer in i butiken längs en ramp, men inne i butiken finns två trösklar där man behöver en medhjälpare.

Leksaksmuseets butik
Entrén har trappor. Det finns en ramp av trä som lyfts på plats vid behov. Med hjälp kommer man in med rullstol.

Livsmedelsbutik
Entrén har en ramp.

Konst och konsthantverk

HAA Galleriet
Galleriet ligger alldeles i närheten av huvudbryggan. Entrén har en ramp. En handikappanpassad toalett finns i väntrummet för färjan som ligger i samma byggnad som galleriet.

Sveaborgs sommarteater
För att ta sig till sommarteatern med rullstol krävs specialarrangemang. Avtala därför om detta i förväg, till exempel vid biljettköpet. Teaterpersonalen visar den rullstolsburna vägen till läktaren. Rutten går via sminkrummet till scenen och därifrån längs en ramp till läktaren. Rutten består till största delen av jordväg, men är tillgänglig för rörelsehindrade. Utrymmena mellan läktaren och scenen varierar årligen med föreställningen, men vid läktarens nedre del finns utrymme för ett par rullstolar.

Keramikverkstaden Pot Viapori
Rullstolsburna behöver en medhjälpare.

Glasstudion Hytti
Glasstudion är tillgänglig med rullstol och bredvid studion finns en handikappanpassad toalett.

Logi

Hostel Suomenlinna

Vandrarhemmets huvudentré har både trappsten och metallgaller. Passagen är tillräckligt bred också för en rullstol om man öppnar båda sidorna av dubbeldörren. Tröskeln är låg.

Byggnaden har två våningar och ingen hiss, men den första våningen är nästan helt och hållet tillgänglig. Det finns inkvarteringsrum också på första våningen. Grupprummen på vandrarhemmets nedre våning har våningssängar. Mellan rummen finns trösklar som är några centimeter höga, och bredden på dörröppningarna varierar. Rummen är trånga när man rör sig med rullstol.

På första våningen finns förutom övernattningsrummen och matsalen en handikappanpassad toalett och dusch.

Matsäcksbod

Med hjälp är matsäcksboden tillgänglig med rullstol. Entrén har en brant ramp. Den närmsta handikappanpassade toaletten finns i Bastion Dygd, intill Glasstudion Hytti.

Bibliotek

Rutten från huvudbryggan till biblioteket följer lättare rutten. Bibliotekets huvudentré har trappor med ledstänger på båda sidorna. På begäran kommer man även in via en sidodörr, och då finns enbart en trappa på vägen. Dörren till bibliotekets toalett har en dörröppning som är 80 cm bred, men toaletten är liten.

Kyrka

Vägen från huvudbryggan till kyrkan följer lättare rutten. Vägen till kyrkans huvudentré är brant (lutning cirka 14 procent), och det finns trappor. Ingången till kyrkgården och till huvudentrén är mindre brant från Paradplanens sida.

Kyrkans entré har en trappa. Separata, rännliknande ramper fås på begäran av vaktmästaren. Dessa är dock mycket branta och i första hand tänkta för barnvagnar. Mellan huvuddörren och kyrkosalen finns trösklar. Fram till altaret leder trappor. Det finns inget utrymme reserverat för rullstolar i kyrkosalen, utan det enda fria utrymmet är i gången eller framför den första bänkraden.

Kryptan ligger i källarvåningen. Den närmaste handikappanpassade toaletten finns i Strandkasernen i anslutning till färjans väntsal.