Kuvassa näkyy valkoinen kukkaketo, jonka taustalla Suomenlinnan muuria

Mötes- och festlokaler

Ofta ställda frågor

Hur tar man sig fram på öarna?

På Sveaborg rör man sig till fots. En del vägar är belagda med kullerstenar, så det lönar sig att ta på sig bekväma skor och byta till festskor först när man befinner sig på plats. Sveaborgs vägar plogas, sandas och belyses vintertid.

Hur transporteras bilar och varor?

Sveaborg är ett bilfritt område där endast servicekörning är tillåten. Evenemangsarrangörer kan transportera en bil till fästningen för servicekörning. Bilplatserna på färjan bokas via Sveaborgs Trafik. Det lönar sig att boka bilplats i så god tid som möjligt, eftersom det ofta är rusning speciellt på nattfärjorna. Bilen kan transporteras till fästningen antingen med servicefärjan som trafikerar vardagar från Skatudden eller med personfärjan från Salutorget som tar med bilar även på veckosluten. Man ska infinna sig i färjeterminalen minst 10 minuter före avgång. Bilar kan inte transporteras via Sveaborgs fjärrvärmetunnel, eftersom tunneln är reserverad endast för utryckningsfordon och myndigheter.

På servicekörningskartan kan man se var man kan röra sig med bil på Sveaborg. Hastighetsbegränsningen på Sveaborg är 20 km/h. Parkering är endast tillåten på anvisade platser. Lokalspecifik parkering är i bruk under hyrestiden, under övriga tider ska bilen flyttas till den allmänna parkeringen.

Hur kommer gästerna till fästningen?

Under sommarsäsongen kan till och med 12 000 personer besöka Sveaborg per dag, vilket betyder att det kan vara rusning på HRT:s färja. Det lönar sig att välja ut flera turer till festgästerna i färjans tidtabell så att alla säkert får plats på färjan och hinner anlända till fästningen innan tillställningen. Under sommarsäsongen (maj–september) trafikerar även vattenbuss regelbunden linjetrafik från Salutorget till Artilleriviken. Arrangörer kan även hyra egen vattenbusstransport av ett trafikföretag.

Hyrs lokaler ut vintertid? Är de uppvärmda? Hurdant är vädret på Sveaborg under vintern?

Lokaler uthyres året runt. Hyreslokalerna värms upp med fjärrvärme, men vid blåsigt väder och under vintern det kan vara dragigt i lokalerna. Krutkällaren är stängd i januari–mars på grund av den svårframkomliga vägen.

Varifrån hämtas nycklarna och vart ska de returneras?

Största delen av hyreslokalernas lås är elektriska, förutom låsen till Krutkällaren och ett antal WC- och förrådsutrymmen. Dörrkoden skickas till personen som reserverar lokalen ett par dagar före tillställningen och samtidigt kommer man överens om upphämtning av nycklarna.

Nyckeln till Krutkällaren och nycklarna till förråden hämtas från den Sveaborgs besökcenter vid Stradkasernen. Öppethållningstider kan du kontrollera längst ner på vår webbplats. Nyckeln returneras antingen till besökcenter eller i den gråa nyckellådan i lokalens kök. Hyrestagaren är skyldig att låsa ytterdörrarna och stänga fönstren när han eller hon lämnar den hyrda lokalen. För borttappade nycklar debiterar vi hyrestagaren av lokalen de förorsakade kostnaderna (såsom byte och omläggning av lås).

Kan kunden själv välja cateringtjänst?

Kunderna får själva välja cateringtjänst. Vi rekommenderar varmt cateringtjänster som är verksamma på Sveaborg, eftersom de är vana vid våra lokaler och har sina egna kök i fästningen. Det är även tillåtet att ta med egna drycker till våra lokaler.

Hur kan man bekanta sig med lokalen på förhand?

Vi visa våra lokaler enligt överenskommelse vardagar kl. 9–16 på dagar när lokalen inte är reserverad.

Vad inkluderar hyran för lokalen?

Festlokal: Hyran inkluderar användning av lokalen och dess utrustning under uthyrningsdagen kl. 10–01. Hyran inkluderar lokal, möblemang, AV-utrustning och uppvärmningskök. Se listan över lokalspecifik utrustning för varje lokal på vår webbplats.

Konferenslokal: Hyran inkluderar användning av lokalen och dess utrustning under uthyrningsdagen vid heldagsuthyrning kl. 9–17 och vid halvdagsuthyrning kl. 8–13 eller kl. 15–20. Hyran inkluderar lokalen, grundläggande möblemang (varierar per lokal), AV-utrustning, kaffeservis och kaffekök. Lokalspecifik utrustning finns listad för varje lokal på vår webbplats.

Hur är festlokalerna möblerade?

Många olika slags tillställningar ordnas i våra lokaler, såväl fester som konferenser. Hyrestagaren får själv möblera lokalen enligt egna önskemål. I presentationen för varje festlokal finns exempel på planritningar. De färdiga modellerna underlättar planeringen av tillställningen genom att ge idéer och tips på hur man kan ställa borden i lokalen. Det går också att beställa möbleringen av oss mot extra avgift. Se prislistan på vår webbplats.

Hur länge får festen pågå?

Festlokalen är i kundens bruk kl. 10–01. Dörrarna och fönstren ska vara stängda före kl. 22 och högljudd musik ska sluta före kl. 00, så att invånarna i de intilliggande husen får nattro. Den sista timmen kl. 01–02 är reserverad till att städa lokalen och hinna till den sista färjan som avgår kl. 02. Det lönar sig att reservera tillräckligt med tid för att utrymma lokalen och berätta om tidsbegränsningarna även för cateringpersonalen.

Kan man föra varor eller drycker till lokalen redan föregående dag?

Lokalerna hyrs ut varje dag, vilket innebär att man inte kan föra varor till själva lokalen. Hyresgästen har tillgång till ett förråd i festlokalerna (förutom i Krutkällaren) från och med kl. 15 dagen före tillställningen till och med kl. 15 dagen efter tillställningen.

Hur forslar man varor till lokalen?

Till Tenaljen von Fersen kan varor bäras in via trappan till köket.

Kvarnsalen och Krutkällaren är belägna på marknivå och varor kan föras direkt från bilen in i lokalen.

Till Pirunkirkko transporteras varor via bakdörren, där även kundförråden finns. I kökstrappan finns en bostad och arbetsrum.

Kom ihåg att gå tyst utan att störa invånarnas nattro när du tömmer lokalen efter kl. 22.

Måste kunden städa?

Kunden ska lämna lokalen i grundläggande rent skick inom hyrestiden. Man behöver inte flytta möbler, torka bord eller tvätta golv (förutom spillda drycker o.dyl.). Städning ingår i hyran. Alla varor som man tagit med sig till lokalen förs bort eller i förrådet, skräpet sorteras och samlas i sopsäckar och säckarna förs ut till sorteringskärlen (bland, bio, plast, papp, papper, metall, glass). Se var sorteringspunkterna finns på servicetrafik kartan. Returflaskor och -burkar kan lämnas i en säck intill avfallskärlen. För varor eller sopsäckar som lämnats i lokalen, spyor eller om lokalens möbler eller utrustning har skadats eller avlägsnats från lokalen debiterar vi enligt vår prislista.

Finns det städredskap i lokalerna? Hur är det med toalettpapper och tvål?

I köket eller städskrubben finns städredskap för kundens bruk. På toaletterna finns toalettpapper och handtvål samt handtorkar.

Finns kärl, dekorationer eller borddukar i lokalerna?

Det finns inga kärl, dekorationer eller dukar i festlokalerna. Det lönar sig att fråga cateringtjänsten om möjligheten att hyra kärl eller hyra dem från en tjänst som erbjuder kärluthyrning.

I möteslokaler Ritrummet finns kaffeserviser. I Smedjesalen och Tunnbindarrummets finns dessutom mattallrikar, gafflar och knivar.

Hurdan utrustning finns i möteslokalerna?

I konferenslokalerna finns block och pennor samt tuschpennor till blädderblocket. Lokalspecifik utrustning kan kontrolleras i listan över den specifika lokalens utrustning.

Får man bränna stearinljus i lokalen? Och får man bränna marschaller utomhus?

På grund av brandsäkerheten är all slags eldhantering förbjuden på Sveaborg. Det är inte tillåtet att använda marschaller utomhus och inte heller att tända stearinljus i lokalerna. Endast elektriska lyktor och elektriska ljus är tillåtna. Förbudet gäller även alla former av pyroteknik, rökmaskiner och tomtebloss. Vid överträdelser i anslutning till brandsäkerheten debiterar vi alltid minst 500 €.

Får man röka i lokalerna?

Nej. Rökning är tillåten endast utanför lokalerna. Askkopparna finns i närheten av ytterdörrarna till våra lokaler. Avsatsen för invahissen i Tenaljen von Fersen får absolut inte användas som rökplats. Vid överträdelser i anslutning till brandsäkerheten, såsom rökning i lokalen, debiterar vi alltid minst 500 €.

Får man lägga upp vägvisare?

Hyrestagaren av lokalen ska i första hand guida sina gäster till fest- eller konferenslokalen med hjälp av kartor eller med hjälp av den digitala Sveaborg-guide. Flytta till den digitala guide. Ta en titt på kartor. Om guidning inte kan ordnas enbart med hjälp av kartor, kan man fästa några små vägvisare på vägskyltsstolpar. Vägvisarna och fästanordningarna ska tas ned från stolparna omedelbart efter tillställningen. Det är absolut förbjudet att fästa vägvisare på fasader eller andra platser än vägskyltsstolpar.

Varför får man inte fästa något på väggarna i lokalerna?

Alla byggnader och kulturmiljön på Sveaborg är skyddade enligt statsrådets beslut. Man får inte fästa, tejpa eller hänga något varken på byggnadernas ytter- eller innerväggar eller övriga ytor.

Man har försökt restaurera ytorna i fest- och konferenslokalerna till deras ursprungliga skick. Gamla kalkfärger och tegelytor tål inte tejp, häftmassa el. dyl. Dekorering av lokalerna är endast tillåten om det sker utan att ytorna skadas. Krokarna och stängerna i lokalerna kan användas för dekorering. Dekorationerna samt fästanordningarna ska tas ner efter tillställningen.

Kan man ordna vigselceremonin eller utbringa en skål utomhus?

Ja, men inga utomhusområden ingår i hyran av mötes- eller festlokaler. För att använda utomhusområden ska man fylla i ansökan om tillstånd för användning av uteområde.

Vi har en kalender över all verksamhet som sker utomhus. På så vis försäkrar vi att området är säkert och att flera tillställningar inte sker samtidigt på samma plats. Tillstånd kan fås till exempel för 1–3 timmar och det är kostnadsfritt att använda området. Festen får inte sprida sig utanför festlokalen.

Hur bokar man Sveaborgs kyrka?

Kyrkan bokas via Helsingfors domkyrkoförsamling.

Var klär man sig i bröllopskläderna? Hur tar sig brudparet från kyrkan eller färjan till festlokalen?

Brudparen kan klä på sig bröllopskläderna i festlokalen (i rummet i kökets nedre våning i Tenaljen von Fersen, i kabinettet i Kvarnsalens övre våning och duschutrymmets aula, i kabinettet och förrådet i Pirunkirkko festsal). I de ovan nämnda festlokalerna finns även en dusch.

Vanligtvis går brudparen med sina gäster från kyrkan och färjan till bröllopslokalen. En del tar också med en bil för att transportera brudparet.

Kan man övernatta på Sveaborg?

Man kan övernatta året om i fästningen på Hostel Suomenlinna. Vandrarhemmet har cirka 40 bäddplatser fördelade på mindre privata rum samt på större gemensamma rum för grupper. Vandrarhemmet ligger nära huvudbryggan.

Villa Silo befinner sig i det ryska handelskvarteret i ett förtjusande trähus från år 1880. Inredningen på Villa Silo utstrålar Sveaborgs historia med inslag av skärgårdsstil. Lägenheten är väl utrustad och sammanlagt kan högst fyra vuxna inkvartera sig i den. Gå till lägenhetens Airbnb-sidor.

Finns det en fotograf på Sveaborg?

Den lokala fotografen Dorit Salutskij erbjuder fotograferingstjänster på Sveaborg.

Var kan man fråga efter hittegods?

Hittegods som blivit kvar i festlokalerna levereras till vårt kontor. Vi förvarar hittegods i två veckor på grund av våra små förvaringsutrymmen. Förfrågningar till försäljningstjänsten under tjänstetid.

Om du inte hittade svar på din egen fråga på denna sida hjälper vi gärna: du kan kontakta oss per telefon +358 295 338 420 eller per e-post på adressen tilavuokra@suomenlinna.fi.