Kuvassa näkyy valkoinen kukkaketo, jonka taustalla Suomenlinnan muuria

Mötes- och festlokaler

Ofta ställda frågor

Hur tar man sig fram på ön?

På Sveaborg rör man sig till fots. En del av vägarna är belagda med kullersten, och därför är det bra att ha ett par bekväma skor för promenaden. Öns vägar plogas, sandas och belyses vintertid.

Hur transporteras bilar och saker till Sveaborg?

Sveaborg är ett bilfritt område, där enbart servicekörning är tillåten. Arrangören kan ta med bil till ön för servicekörning. Bilplatserna till färjan reserveras på Sveaborgs Trafik Ab:s kontor. Det lönar sig att reservera bilplatsen i så god tid som möjligt, då det ofta är rusning speciellt på nattfärjorna. Man kan föra bilen till ön antingen med servicefärjan som trafikerar vardagar från Skatudden eller med HRT:s färjor från Salutorget som tar med bilar också på veckosluten. Man bör vara vid terminalen minst 10 minuter före avgång. Att transportera bilar via Sveaborgs servicetunnel är inte möjligt, eftersom tunneln är reserverad enbart för utryckningsfordon.

Hur kommer gästerna till Sveaborg?

Under somrarna kan upp till 12 000 personer besöka Sveaborg dagligen, vilket betyder att det kan vara rusning på HRT:s färja. Det är bra att se ut flera turer i färjtidtabellen för festgästerna, så att alla säkert ryms på färjan och hinner i tid till tillställningen. Om somrarna trafikerar också JT-Lines privata vattenbuss från Salutorget till Artilleriviken. Arrangören kan också hyra en egen transport.

Hyrs lokalerna ut på vintern, är de uppvärmda? Hurdant är vädret på Sveaborg i vintertid?

Lokalerna hyrs ut året om. Om vintrarna kan också Sveaborg vara kallt och blåsigt. Hyreslokalerna är uppvärmda med fjärrvärme, men i blåsigt väder och på vintern kan det vara dragigt.

Kan kunden själv välja catering?

Kunderna får själva välja den catering de önskar. På Sveaborg verkar flera företagare som kan ordna servering i våra utrymmen. Kontaktuppgifterna hittar du här. Även många cateringföretag på fastlandet känner till våra lokaler.

Hur kan man bekanta sig med lokalen i förväg?

Vi visar lokalerna vardagar mellan klockan 8 och 16 sådana dagar som lokalen inte har bokats av en annan kund. Det är bra att komma överens om visningstiden i ett så tidigt skede som möjligt genom att antingen ringa eller skicka e-post till vår försäljningstjänst. Några gånger per år arrangerar vi öppet hus, då man kan bekanta sig med lokalerna också kvällstid. Vi informerar om dessa kvällsvisningar i evenemangs kalender i god tid.

Hur är festsalen möblerad?

I våra lokaler arrangeras många olika typer av evenemang, både fester och möten. Den som hyr utrymmet får möblera det på önskat sätt. Olika tänkbara bordsformationer för festlokalerna visas i vårt fotogalleri. De färdiga bottenplanerna ger idéer och tips om hur man kan arrangera borden i lokalen och underlättar på så sätt planeringen av evenemanget. Arrangerande av möbler är en service som kan beställas av Förvaltningsnämnden för Sveaborg mot en tilläggsavgift.

Får man placera ut vägvisare?

Hyrestagaren av lokalen ska i första hand guida sina gäster till fest-/möteslokalen med hjälp av kartor. Det finns kartor på internetsidorna i avsnittet För besökare. Om guidning inte kan ordnas enbart med hjälp av kartor, kan man fästa några små vägvisare på vägskyltsstolpar. Hyrestagaren ska ta ned vägvisarna och fästanordningarna från stolparna omedelbart efter tillställningen. Det är absolut förbjudet att fästa vägvisare på fasader eller andra platser än vägskyltsstolpar.

Var hämtas och returneras nycklarna, vart går nycklarna?

En del av hyreslokalernas lås är mekaniska och en del elektroniska. Hyrestagaren ska komma överens om hämtningen av nycklar/mottagningen av kod med förvaltningsnämnden för Sveaborgs försäljningstjänst för mötes- och festlokaler cirka en vecka före tillställningen. Nycklarna återlämnas antingen i den gråa nyckellådan som finns i lokalen eller vid turistinformationen i Strandkasernen (adressen C1) under öppettiderna. Hyrestagaren är skyldig att låsa ytterdörrarna och stänga fönstren när han eller hon lämnar den hyrda lokalen. För borttappade nycklar debiterar vi hyrestagaren av lokalen de förorsakade kostnaderna (såsom byte och omläggning av lås).

Hur länge får festen pågå?

Festsalen står till kundens förfogande klockan 10–01. Högljudd musik bör dämpas kl. 24, så att invånarna i husen intill får behålla sin nattro. Lokalen bör vara tömd på kundens saker senast kl. 02, då den sista färjan avgår från ön. Det lönar sig att reservera tid för att tömma lokalen och också informera cateringföretagets personal om tidsgränserna.

Hur forslar man saker till lokalen?

Sakerna forslas till lokalen via salens huvuddörr. Till Tenaljen von Fersen kan sakerna forslas till köket via trapphuset, men invahissen får absolut inte användas för transport av varor. Till Pirunkirkko kan man forsla varor via köksdörren fram till klockan 22, varefter huvudtrappan används för transport så att inte invånarna i trappan mot köksdörren störs.

Finns det kärl, ljusstakar eller borddukar i lokalerna?

Det finns varken kärl, ljusstakar, borddukar eller dekorationer i lokalerna. I möteslokalerna finns kaffeserviser.

Finns det tuschpennor, papper eller block i lokalerna?

Det finns varken tuschpennor eller pennor i möteslokalerna, men i varje rum finns block i A5-storlek. Det lönar sig att ta med konferensutrustning för mötet. Det finns inte heller bärbara datorer i våra utrymmen. Ytterligare information om utrustningen i våra hyreslokaler fås i utrustningsförteckningen för varje lokal.

Varför får man inte fästa något på väggarna i lokalerna?

Man har försökt restaurera väggarna i festsalarna till deras ursprungliga skick. Gamla kalkfärger och tegelytor är känsliga och tål därför inte tejp, häftmassa o. dyl.

Får man röka i lokalerna?

Nej. I alla våra lokaler är rökning tillåten endast utomhus. Avsatsen för invahissen i Tenaljen von Fersen får absolut inte användas som rökplats.

Ska kunden städa?

Kunden bör själv avlägsna sina egna saker och dekorationer samt föra sopsäckarna till avfallskärlen. Vi debiterar en tilläggsavgift i efterhand för saker som har lämnats i lokalen eller sopsäckar, spyor, stora stearinfläckar, skador på möblerna i salen eller bortförsel av möblerna från lokalen.

Finns det städredskap i lokalerna? Hur är det med toalettpapper och tvål?

I köket/städskrubben finns städredskap för kundens bruk. I toaletterna finns toalettpapper och tvål samt handtork.

Hur bokar man Sveaborgs kyrka?

Kyrkan bokas via Helsingfors domkyrkoförsamling.

Var klär man sig i bröllopskläderna? Hur tar sig brudparet från kyrkan till festsalen?

Brudarna har klätt sig i brudklänningen antingen hemma eller i festsalen, varifrån de har gått till kyrkan. Det är också möjligt att klä sig i kyrkans krypta före vigseln. Fråga mera av Sveaborgs kyrka. Brudparet har gått från kyrkan till festsalen och ofta har festarrangörerna tagit en bröllopsbil till Sveaborg för resan. På ön finns inte längre häststall.

Finns det en fotoateljé eller -affär på Sveaborg där man kan ta bröllopsfotot?

Lokalfotografen Dorit Salutskij. Mera information från här.